Zostań speakerem
9.FIR 2024
Wygłoś inspirującą prelekcję i zaprezentuj swoje działania przed przedstawicielami świata biznesu i nauki.
Zostań speakerem
Zostań speakerem 9.FIR 2024
Wygłoś inspirującą prelekcję i zaprezentuj swoje działania przed przedstawicielami świata biznesu i nauki.
Zostań speakerem

FIR 2023 Poznaj prelegentów ostatniej edycji

8.FIR Uniejów 2023 Poznaj prelegentów ostatniej edycji

Marcin Prokop

Dziennikarz

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Maciej Ptaszyński

Prezes, Polska Izba Handlu

Dr Jacek Giedrojć

Założyciel, Warsaw Equity Group

Dr hab. Paweł Poszytek

Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności europejska strategia

Damian Baran

Dyrektor Generalny, Centrum Inteligentnego Rozwoju, Prezes, Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju

Dr inż. Adam Kozakiewicz

Absolwent PW, adiunkt w NASK-PIB, doradca Dyrektora ds. Naukowych

Dr inż. Maciej Gliniak, prof. URK

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Piotr Kamiński

W-ce Prezes Zarządu ds. finansowych, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polski

Arkadiusz Grądkowski

Prezes Izby, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED

Justyna Kralisz

Dyrektor, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Krzysztof Dziaduszyński

Członek Zarządu, ESOLEO

Dorota Rzążewska

Prezes, Polska Izba Rzeczników Patentowych

Dr inż. Adam Szatkowski

Prezes, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Koordynator, Śląski Klaster Nano, Krajowy Klaster Kluczowy

Marcin Fludra

Prezes Zarządu, FLUDRA Sp. z o.o.

Marcin Fidler

Dyrektor ds. produkcji autobusów elektrycznych, ARP E-Vehicles

Dr Ewa Krasuska

Doradca strategiczny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Katarzyna Kurek-Swat

p.o. Dyrektora Zarządzającego Bezgluten Sp. z o.o.

Agnieszka Blanka Snarska

Kierownik Projektu, ARP S.A.

Paweł Gąsior

Dyrektor Inwestycyjny, Vinci S.A.

Grzegorz Kubalski

Zastępca Dyrektora Biura, Związek Powiatów Polskich

Dr Damian Andrzejewski

Prezes Zarządu, Platinum Alfa Sp. z o.o.

Kazimierz Murzyn

Dyrektor Zarządzający, Klaster Life Science Kraków

Joanna Sekuła

W-ce przewodnicząca Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu X Kadencji

Wojciech Białkowski

Prezes Zarządu, Centrum Doradztwa i Analiz Projektowych Sp. z o.o.

Andrzej Tersa

W-ce Prezes, OZE Rentier S.A.

Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, OZE Rentier S.A.

Maciej Mysona

Dyrektor rozwoju biznesu - rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.

Dr inż. Andrzej Gantner

W-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Szymon Liszka

Prezes Zarządu, Fundacja Efektywnego Wykorzystywania Energii

Konrad Nowakowski

Prezes Izby, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

Dr Inez Okulska

Kierownik, Zakład Inżynierii Lingwistycznej i Analizy Tekstu, NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Dyrektor, Departament Innowacji i Technologii, Ministerstwo Cyfryzacji

Robert Gromada

Prezes Zarządu, MediSensonic Sp. z o.o.

Dr hab. inż. Dominika Grygier, prof. uczelni

Prezes Zarządu, Orthoget sp. z o.o.

Mgr Michał Rado

Prezes Zarządu, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej

Mateusz Kalinowski

Prezes Zarządu, Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o

Marcin Jarosz

Comex Polska Sp. z o.o.

Aleksandra Monsiol-Szatkowska

Dyrektor, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Magdalena Gryn

Dziennikarka ekonomiczna, miesięcznik "Forbes"

Dr Anna Białk-Wolf

Prezes Zarządu, Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej

Joanna Kupka

Zastępca Dyrektora, Departament Innowacyjności i Komunikacji, Urząd Patentowy RP

Dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Daniel Beldzik

Kierownik Działu Badań i Rozwoju, Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.

Dr inż. Barbara Groele

Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Mateusz Józef Chmielarz

Sekretarz, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Dariusz Staszewski

Prezes Zarządu, R3 Polska Sp. z o.o.

Magdalena Maksimowska

Rzecznik patentowy, wspólnik, JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp. k.

Przemysław Piotrowski

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Jacek Romanowicz

Naczelnik, Wydział Edukacji i Innowacyjności, Urząd Patentowy RP

Marek Oleksyn

Radca prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Kamila Gębik

CEO, kammedia.pl, CCO, go2nft.pl

Łukasz Grala

Mentor, Futurolog, CEO TIDK

Prof. dr hab. Maria Rembiałkowska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sławomir Lasota

Senior Innovation & Project Manager, DSR S.A.

Mariusz Budzisz

W-ce Prezes, E-Trust Medical

Tomasz Stypułkowski

Prezes Zarządu, Instytut Innowacji i Technologii, Politechnika Białostocka Sp. z o.o

Wioletta Flach

Prezes zarządu, Chlordioxid Academic Polska Sp. z o.o.

Jerzy Szymańczyk

Prezes, Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich

Czesław Ciesielski

Specjalista ds. Spedycji i Transportu, Polska Izba Spedycji i Logistyki

Rafał Orlicki

Pomysłodawca i współzałożyciel, CEO, Meetlify

Jakub Duda

Współzałożyciel i CTO, Meetlify

Dr Marek Pilch

Ambasador Sportu oraz Zdrowego i Aktywnego Stylu Życia, „Głos Seniora”

Łukasz Salwarowski

Prezes, Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego, Stowarzyszenie MANKO, Redaktor Naczelny, Magazyn Ogólnopolski Głos Seniora

Dr Ewelina Depczyńska

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Paged LabTech sp. z o.o.

Mgr inż. Bartosz Podziewski

Prezes zarządu, Specjalista ds. projektowania, wdrażania i utrzymywania systemów IT, Green Savings Scheme S.A.

Paweł Siwiński

Dyrektor ds. Rozwoju, Ultrapur Sp. z o.o.

Dr Bartosz Sobotka

Dyrektor ds. Rozwoju, Syntea S.A, Sektorowa Rada ds. Kompetencji

Katarzyna Wicha

Dyrektor sprzedaży, Glopack Sp. z o.o.

Kamil Dudek

Wiceprezes Firma CosmoEye

Dominik Wójcicki

Redaktor Naczelny, dwumiesięcznik "Chemia i Biznes"

Magdalena Porada

Madlen Magdalena Porada

Prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski

Członek Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze

Anna Cieciórska

Właściciel, Anielskie Ciastka

Jacek Rydzewski

Właściciel firmy, Grupa Techniczna CODI

Ewelina Pańczyk

Prezes fundacji, Instytut Świadomości, psychotraumatolog, Terapeuta świadomości

Michał Chomka

Kierownik działu Inżynierskich Systemów Materiałowych, GE Aerospace Poland

Dr inż. Michał Jasiczek

Starszy Inżynier Specjalista, GE Aerospace Poland

Dorota Morka

Prezeska Zarządu Polsko-Norweskiej Izby Gospodarczej

Joanna Rułkowska

Redaktor Naczelna, Portal Prawo Mamy

Mgr inż. Monika Flisek

Dyrektor, Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej

Mgr inż. Michał Kubecki

Prezes Zarządu, Instytut OZE Sp. z o. o.

Oktawian Augustyn

Założyciel, wspólnik, Prezes Zarządu, Projekt CampSys, Mismo Sp. z o.o.

Paweł Potempski

Założyciel, wspólnik, Główny Analityk, Projekt CampSys, Mismo Sp. z o.o.

Sylwia Wańska

Prezes Zarządu, Chmielna WWC Development sp. z o.o.

Małgorzata Rdest

W-ce Prezes, EMKA S.A

Marek Magryś

Z-ca Dyrektora, ACK Cyfronet AGH ds. Komputerów Dużej Mocy, kierownik, Narodowe Centrum Kompetencji HPC (EuroCC Polska)

Mgr inż. Jarosław Olszewski

Prezes, Fundacja Work & Science

Rafał Piłat

Konstruktor, założyciel biura wzorniczego Mindsailors, VEDACO Sp. z o.o.

Dr Małgorzata Mańka-Szulik

Prezydent Miasta Zabrze

Robert Grygorowicz

Investment Manager w SpeedUp Venture Capital Group

Łukasz Maciak

Członek zarządu, Bioponic Farm

Dr hab. inż. Małgorzata Franus, prof. PL

Profesor uczelni, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

Michał Dybowski

Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, Polska Federacja Szpitali

Sebastian Szuba

Prezes Zarządu, HIG Polska Sp. z o.o.

Dr inż. Anna Kowalik-Klimczak

Dyrektor, Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak

Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. med. Piotr Wałęga

III Katedra Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Dr inż. Ilona Jastrzębska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk, prof. PG

Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, Politechnika Gdańska

Prof. Dr Wojciech Kossek

University of Denver, USA

Prof. Mirosława El Fray

Kierownik, Katedra Inżynierii Polimerów i Biomateriałów na ZUT w Szczecinie

Dr hab. Stanisław Iwan, prof. PM

Dziekan, Wydział Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, Politechnika Morska w Szczecinie

Prof. Dr hab. inż. Jerzy Ejsmont

Zakład Pojazdów i Techniki Militarnej Politechniki Gdańskiej

Dr hab. inż. Piotr Mioduszewski

Zakład Pojazdów i Techniki Militarnej Politechniki Gdańskiej

Dr hab. inż. Andrzej Sioma, prof. AGH

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kierownik B+R, C.M.C. Sp. z o.o.

Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Zarządzania AGH, kierownik, Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk

Dr Przemysław Jura

Prezes Zarządu, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Wiceprezes, Polska Izba Ekologii

Dr Rafał Batkowski

Ekspert CEPOL oraz projektów unijnych, Właściciel, firma doradcza RBS (Rafał Batkowski Strategie), Honorowy Prezes, Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP. Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego

Małgorzata Latuszek

Prezes zarządu, współzałożyciel, Taxxo Columb Technologies S.A.

Dr inż. Marek Miłosz, prof. PL

Katedra Informatyki, Politechnika Lubelska

Dr hab. Danuta Szeliga

Kierownik, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Aleksandra Samira-Gajny

Zastępca Dyrektora, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dr hab. inż. Robert Ulewicz prof. PCz

Kierownik, Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, Założyciel i redaktor naczelny czasopisma naukowego Production Engineering Archives

Magdalena Bohusz-Boguszewska

Dyrektor, Departament Komercjalizacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz

Prof. dr hab. n. med. inż. Renata Mikołajczak

Pełnomocnik dyrektora Ośrodka Radioizotopów POLATOM ds. Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Międzynarodowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Dr hab. inż. Szczepan Piszczatowski, prof. PB

Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Białostocka

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek

W-ce Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Dr hab. inż. Magdalena Wdowin, prof. instytutu

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią - Polska Akademia Nauk

Dr hab. Marzena Smol, prof. IGSMiE PAN

Profesor instytutu i Kierownik Pracowni Surowców Biogenicznych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN).

Dr hab. Agnieszka Ludwików, prof. UAM

Dyrektor, Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Jacek Stańdo, prof. Politechniki Łódzkiej

Nauczyciel akademicki, kierownik i autor kilkunastu projektów finansowanych z Unii Europejskiej, Politechnika Łódzka

Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz

Prorektor ds. rozwoju, Politechnika Częstochowska

Prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska

Dyrektor International Centre for Cancer Vaccine Sciences, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK

Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Katedra Inżynierii Materiałowej

Ksenia Siadkowska

Naukowiec, Freelancer, Politechnika Lubelska

lek. med. Daniel Kozyra

Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka

Kierownik Pracowni Modelowania Procesów Ekohydrodynamicznych, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Artur Błażejewski

Prorektor ds. badań naukowych Uniwersytetu Wrocławskieg

Dr inż. Natalia Miler

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Dr hab. inż. Dariusz Kulus prof. PBŚ

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Mgr inż. Dagmara Słota

Katedra Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Politechnika Krakowska

Dr inż. Robert Barski

Specjalista ds. badawczych, Centro-Gum S.C.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof T. Wojciechowski

Kierownik, Laboratorium Badań Termoelektrycznych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr hab. Łukasz Arendt, prof. UŁ

Fundacja Europe Direct Łódź

Dr inż. Artur Kasprzak

Adiunkt, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Organicznej, Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Alicja Kowalczyk

Adiunkt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Stowarzyszenie Verus Związek Hodowców Zwierząt i Producentów Sektora Rolno-Spożywczego

Dr hab. n. med. Halina Jurkowska

Adiunkt, Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, prof. PG

Katedra Technologii Polimerów, Politechnika Gdańska

Dr hab. n. med. Magdalena Chechlińska, prof. Instytutu

Kierownik, Zakład Biologii Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy

Dr hab. inż. Marcin Korytkowski

prof. Politechniki Częstochowskiej

Dr inż. Małgorzata Karbarz

Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski

Mgr inż. Malwina Mularczyk

W-ce Prezes Zarządu, Międzynarodowy Instytut Medycyny Translacyjnej

Dr inż. Bartłomiej Wysocki

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Tomasz Komendziński

Katedra Kognitywistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. inż. Filip Górski, prof. PP

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Bartosz Wiktorzak

Koordynator projektu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

Dr inż. Marek Wodziński

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, HES-SO Valais w Szwajcarii

Dr inż. Artur Kurnyta

Kierownik, Pracownia Zapewnienia Integralności Struktury Nośnej Statków Powietrznych, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Dr inż. Anna Sobiepanek

Adiunkt, Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Dr Beata Kaczmarek-Szczepańska

Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr inż. Agata Szeląg

Pracownik badawczo-dydaktyczny, Laboratorium Inżynierii Wiatrowej, Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Różyński

Instytut Budownictwa Wodnego PAN

Prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb

Kierownik, Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Pellicarnos S.A.

Dr inż. Anna Jarząb

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Joanna Łożyńska

Nauczycielka nowoczesnej duchowości i prawa przyciągania

Dr hab. Katarzyna Sanak-Kosmowska, prof. UEK

Dyrektorka Programu KSB MBA, Clark Master, Krakowska Szkoła Biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Piotr Tykarski

Uniwersytet Warszawski

Dr inż. Maciej Andrzejewski

Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk

Grzegorz Nowaczewski

Prezes Zarządu, Virtual Power Plant

Marek Czamara

Prezes, F.H.U. Urządzenia Chłodnicze Marek Czamara F.H.U. CZAMARA S.C

Prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń

F.H.U. Urządzenia Chłodnicze Marek Czamara F.H.U. CZAMARA S.C.

Dr Kamil Bolek

Specjalista analizy danych, Runvido Sp z o.o.

Grzegorz Ciosek

Założyciel, Runvido

Michał Wonchała

Prezes Zarządu, TwinIO Energy sp. z o.o.

Michał Oleszko

Kierownik projektu „Technologie domowej retencji”, Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dr inż. Mariusz Skwarczyński

Kierownik projektu „Wentylacja dla szkół i domów”, Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Barbara Rzepkowska

Ekspert w projekcie „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”, Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH

Prodziekan ds. nauki i współpracy Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Adrian Pelc

Współzałożyciel, W-ce Prezes, Typly Sp. z o.o.

Dr hab. inż. Sebastian Kraszewski, prof. PWr

Prezes Zarządu, Advanced Health Dynamics Sp. z o.o.

Anna Szweda-Piguła

Dyrektor Centrum Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego