speaker-photo

Dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz.

Prezes, BACTrem sp. z o.o., Uniwersytet Warszawski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Instytutu Mikrobiologii UW w kadencji 2016-2020, kierownik Zakładu Fizjologii Bakterii w IM UW, członek Komitetu Koordynacyjnego Priorytetowego Obszaru Badawczego POB I – Badania dla Ziemi w ramach realizacji na UW programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2020-2026, przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny - Nauki Biologiczne. Prowadzi badania z zakresu biotechnologii, mikrobiologii, fizjologii i genetyki bakterii w ramach licznych projektów krajowych i międzynarodowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji i doniesień konferencyjnych oraz patentów. Beneficjentka wielu nagród i wyróżnień za dorobek naukowy i wdrożeniowy. Laureatka: 2019 – X edycji konkursu Bizneswoman Roku w kategorii Liderka w Nowych Technologiach; 2020 – Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju jako Naukowiec przyszłości. Nominowana także do nagrody gospodarczej „Ambasador Innowacyjności” za wybieganie myślą w przyszłość i wybitne zaangażowanie w nowoczesne projekty. Prezeska spółki biotechnologicznej BACTrem od 2016 roku, która tworzy innowacyjne rozwiązania biotechnologiczne dla ochrony środowiska. Prezeska Firmy BACTor od 2019 roku, spółki powstałej w celu wdrożenia opracowanej przez BACTrem technologii przetwarzania podkładów kolejowych.