speaker-photo

Katarzyna Barcińska

Manager, Instytut Biznesu Rodzinnego

Skuteczna menedżerka, posiadające szerokie doświadczenie w zarządzaniu marketingiem, budowaniu marki, projektami i zespołami oraz skutecznym przeprowadzaniu organizacji przez proces zmiany. Wierzy w marketing zintegrowany nastawiony na dostarczaniu wartości dla klientów. Posiada doświadczenie w koordynacji marketingu i sprzedaży, obsłudze klienta, budowaniu relacji biznesowych, budowaniu skutecznej komunikacji, tworzeniu strategii brandingowych także dla firm rodzinnych. Jest przekonana, że firmy rodzinne są wyjątkowe, bo nastawione są na trwanie i rozwój, dbają o swoich pracowników, dostarczają klientom nie tylko dobre produkty i usługi, ale przede wszystkim inwestują czas i energie w prawdziwe relacje z klientami, partnerami biznesowymi i pracownikami. Współtwórczyni narzędzi, z obszaru komunikacji i HR, wspierających sukcesję dla firm rodzinnych wypracowanych w ramach projektu „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych” realizowanego z funduszu UE w latach 2011-2013. Ekspertka IBR w obszarach zarządzania marką (badania, audyty marki, definiowanie wyróżników marki, komunikacja marki wewnątrz organizacji i do otoczenia zewnętrznego, storytelling w budowaniu marki, branding personalny członków rodziny a branding firmy) i marketingu strategicznego (analizy klientów, definiowanie grup docelowych, budowanie strategii komunikacji, definiowanie wskaźników marketingowych) a także rozwoju biznesu (budowanie innowacyjnych modeli biznesowych, definiowanie nowych usług i MVP, wprowadzenie produktów i usług na rynek) oraz zarządzania zmianami ( definiowanie potrzeb interesariuszy, definiowanie silnych stron zespołu i firmy, planowanie działań, planowanie komunikacji, angażowanie zespołu w procesie zmiany, zarządzanie zmianą, definiowanie kluczowych miar sukcesu).