speaker-photo

Swen Stręk

Kierownik Centrum Transferu Technologii, Instytut im. Ludwika Hirszfelda

Swen Stręk, ur. 1980 we Wrocławiu

Magister inżynier zarządzania produkcji w przemyśle chemicznych, absolwent wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego.

Od 2015 roku Kierownik Centrum Transferu Technologii w Instytucie im. Ludwika Hirszfelda, w latach 2012-2015 Project manager zarządzający projektem B+R dot. zagospodarowania odpadowego fosfogipsu, w latach 2010-2012 menedżer inwestycyjny we wrocławskim funduszu kapitału zalążkowego, w ciągu wcześniejszych dwóch lat technolog formulacji w spółce produkującej kosmetyki.

Miłośnik historii górnictwa kruszcowego na Dolnym Śląsku i turystyki górskiej.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju