speaker-photo

Dr Piotr Milczarski

Uniwersytet Łódzki

Piotr Milczarski o2009 roku pracuje na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie od 2012 r. kieruje Pracownią Systemów Mobilnych. Od 2013 roku brał udział jako organizator i mentor w ponad 10 multidyscyplinarnych i międzynarodowych projektach, takich jak GENIUS, FUTURE, Citizenschool, GGULIVRR i JEU, w których studenci i mentorzy pracują nad poważnymi grami. Od 2018 r. koordynuje na UŁ projektem CFOOD dofinansowanym przez NCBiR, gdzie głównym zadaniem jest zaprojektowanie systemu eksperckiego, który pozwoli na obniżenie śladu węglowego poprzez optymalizację procesu łańcucha żywnościowego. Drugim kierowanym projektem jest projekt dydaktyczny JEU w ramach Erasmus+ https://citizengames.eu. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w biznesie i w dydaktyce z zakresie projektowania systemów mobilnych, programowania systemów i aplikacji mobilnych, sieci komputerowych (instruktor CISCO CCNA, CCNP), rozwiązań chmurowych t.j. AWS, Azure i Google Cloud. Ma ponad 60 publikacji w tym zindeksowanych przez Scopus i WoS i brał aktywny udział w około 30 konferencjach międzynarodowych. Piotr Milczarski pełnił funkcję prodziekana kierunku Informatyka na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, z-cy dyrektora Instytutu Kształcenia na Odległość.