speaker-photo

Radosław Krajewski

Specjalista ds. Rozwoju Technologii, Podkarpackie Centrum Innowacji

Ekspert w obszarze rozwoju innowacji, transferu technologii oraz komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych; specjalista ds. rozwoju technologii w Podkarpackim Centrum Innowacji; koordynator Programu Akceleracji Przedsiębiorczości Akademickiej – Science Startup.

Zajmuje się rozwojem innowacyjnych przedsięwzięć opartych o wyniki badań, w tym tworzeniem spółek typu spin-off, opracowaniem strategii i modeli komercjalizacji potencjału naukowego podkarpackich uczelni, analizą potencjału wdrożeniowego rozwiązań naukowych oraz poszukiwaniem możliwości dalszego finansowania.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania innowacjami na Uniwersytecie Warszawskim, public relations w Szkole Głównej Handlowej, podyplomowe studia menedżerskie na Politechnice Lubelskiej we współpracy z University of Illinois at Urbana-Champaign oraz filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Odbył szereg szkoleń i kursów z zakresu m.in. zarządzania strategicznego, finansów, komercjalizacji wyników badań, przywództwa, zarządzania procesami, projektowania, wdrażania i wyceny innowacji, zastosowań sztucznej inteligencji w biznesie.