speaker-photo

Tomasz Zapalski

Kierownik Biura, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

Kierownik Biura Zarządu Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, gdzie odpowiada m.in. za monitoring krajowej i międzynarodowej polityki kosmicznej, relacje z rządem, współpracę międzynarodową. Podczas swojej kariery zawodowej służył jako dyplomata w krajach Azji Środkowej, gdzie odpowiadał za sprawy gospodarcze i handlowe. Wcześniej pracował jako doradca ds. regulacyjnych i public affairs. Z wykształcenia politolog. Włada językami angielskim i rosyjskim.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11:40-12:40

Jak wykorzystać innowacje przemysłu kosmicznego w innych sektorach gospodarki?

Tematyka debaty skupia się na następujących obszarach tematycznych: success stories polskich firm kosmicznych oraz doświadczeniach jednostek administracji państwowej w zastosowaniu technologii kosmicznych; użyteczność technologii kosmicznych dla innych sektorów gospodarki; prognozowanie kierunków rozwoju sektora kosmicznego w Polsce; metody i źródła finansowania projektów kosmicznych. Debata merytoryczna związana będzie również z aspektem Polityki Europejskiej Agencji Kosmicznej na rzecz transferu technologii kosmicznych do innych sektorów gospodarki (inicjatywy ESA Business Ambassador oraz ESA Technology Broker).

 

Udział wezmą:

 

Dr inż. Krzysztof Kanawka, Prezes Zarządu, Blue Dot Solutions sp. z o.o.
Dr inż. Jacek Strzelczyk, Prezes Zarządu, SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o.o.
Mateusz Balcerowicz, Dyrektor Departamentu Innowacji, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Tomasz Zapalski, Kierownik Biura Związku, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

 

Moderator:

 

Martyna Gatkowska, ESA Technology Broker Network