speaker-photo

Tomasz Zapalski

Kierownik Biura, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

Kierownik Biura Zarządu Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, gdzie odpowiada m.in. za monitoring krajowej i międzynarodowej polityki kosmicznej, relacje z rządem, współpracę międzynarodową. Podczas swojej kariery zawodowej służył jako dyplomata w krajach Azji Środkowej, gdzie odpowiadał za sprawy gospodarcze i handlowe. Wcześniej pracował jako doradca ds. regulacyjnych i public affairs. Z wykształcenia politolog. Włada językami angielskim i rosyjskim.