speaker-photo

Michał Nowakowski

Lider projektu ZSK, twórca systemu Odznaka +, Instytut Badań Edukacyjnych

Lider projektu w Instytucie Badań Edukacyjnych. Wcześniej pracował w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Universidad da Coruna (Hiszpania). Mówi biegle po hiszpańsku.

Specjalizuje się w rozwoju kompetencji w miejscu pracy, wykorzystaniu nowych technologii w edukacji (np. Open Badges) oraz mechanizmach i strukturach transferu technologii. Pracował jako menedżer i ekspert w wielu projektach krajowych i międzynarodowych. Od 10 lat prowadzi również szkolenia z zakresu motywacji w miejscu pracy. Prywatnie interesuje się kulturą prekolumbijską Ameryk, fizyką i teorią gier.