speaker-photo

Jacek Strzelczyk

Prezes, SATIM Monitoring Satelitarny sp. z o.o

Współzałożyciel firmy SATIM Monitoring Satelitarny sp. z o.o. zajmującej się satelitarnym monitoringiem Ziemi. Od 2012 r. rozwija Spółkę wraz z żoną, Stanisławą Porzycką-Strzelczyk. Do największych dotychczasowych sukcesów spółki można zaliczyć pozyskanie ponad 2MEUR grantów z ESA, wprowadzenie z sukcesem pierwszej komercyjnej usługi opartej na satelitarnych obrazach radarowych (SAR) na polski rynek, udział w akceleratorze Techstars Starburst Space Accelerator, pozyskanie inwestorów z USA oraz sprzedaż produktów i usług SATIM do międzynarodowych korporacji.

Prezentacje moich tematów na tegorocznym Forum Inteligentnego Rozwoju
11:40-12:40

Jak wykorzystać innowacje przemysłu kosmicznego w innych sektorach gospodarki?

Tematyka debaty skupia się na następujących obszarach tematycznych: success stories polskich firm kosmicznych oraz doświadczeniach jednostek administracji państwowej w zastosowaniu technologii kosmicznych; użyteczność technologii kosmicznych dla innych sektorów gospodarki; prognozowanie kierunków rozwoju sektora kosmicznego w Polsce; metody i źródła finansowania projektów kosmicznych. Debata merytoryczna związana będzie również z aspektem Polityki Europejskiej Agencji Kosmicznej na rzecz transferu technologii kosmicznych do innych sektorów gospodarki (inicjatywy ESA Business Ambassador oraz ESA Technology Broker).

 

Udział wezmą:

 

Dr inż. Krzysztof Kanawka, Prezes Zarządu, Blue Dot Solutions sp. z o.o.
Dr inż. Jacek Strzelczyk, Prezes Zarządu, SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o.o.
Mateusz Balcerowicz, Dyrektor Departamentu Innowacji, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Tomasz Zapalski, Kierownik Biura Związku, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

 

Moderator:

 

Martyna Gatkowska, ESA Technology Broker Network