speaker-photo

Łukasz Dudkiewicz

MBA, Dyrektor Operacyjny, Schraner Polska Sp. z o.o.

Magister inżynier, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Inżynieria Materiałowa, Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH w Warszawie, jak również studiów MBA Franklin University.

Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą metalurgiczną.  Obecnie pełni rolę Dyrektora Operacyjnego w firmie Schraner Polska Sp. z o.o. specjalizującej się w produkcji precyzyjnych odkuwek matrycowych. Odpowiedzialny za operacyjne zarządzanie zakładem oraz rozwój nowoczesnych technologii wytwarzania zgodnie z Industry 4.0.

Pełnił funkcje Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.

Prywatnie pasjonat starych motocykli, majsterkowania oraz biegania.