speaker-photo

Łukasz Bilski

Coach, mentor i trener biznesu, seryjny przedsiębiorca

Menadżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków z UE, wsparcia w rozwoju MŚP, rozwoju sieci sprzedaży oraz współpracy nauki z biznesem. Specjalizuje się w dziedzinach związanych z efektywnością energetyczną oraz gospodarką cyfrową. Na co dzień zajmuje się rozwojem relacji na linii biznes-nauka-JST-NGO, efektywnie szukając wspólnych celów i możliwości współpracy. Aktywnie zaangażowany w proces powstawania nowych firm ze szczególnym uwzględnieniem start-upów oraz przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Jest udziałowcem/akcjonariuszem 4 przedsiębiorstw na różnym etapie rozwoju. Aktualnie współpracuje z wieloma firmami w zakresie poszukiwania finansowania na ciekawe pomysły biznesowe.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
12:10-13:50

Rola Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju w kształtowaniu współpracy nauki z gospodarką i społeczeństwem

Panel tematyczny związany z prezentacją celów strategicznych oraz działalności statusowej Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju. W części merytorycznej udział wezmą członkowie Rady Programowej Fundacji oraz Fundatorzy i Zarząd Fundacji.

 

Udział wezmą:

 

Damian Baran, Dyrektor Generalny, Centrum Inteligentnego Rozwoju S.C., Fundator FFIR
Rafał Kunaszyk, Prezes, Eurokreator S.C., Fundator FFIR
Marta Pomietlorz-Loska, Prezes Zarządu, Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju
Prof. PŚ, dr hab. Aleksandra Kuzior, dhc., Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
Michał Sękowski, Pełnomocnik zarządu, Stolica eXperymentu
Łukasz Bilski, Coach, mentor i trener biznesu, seryjny przedsiębiorca
Dr hab. Marek Frankowicz, Wiceprzewodniczący, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego
Dariusz Krawczyk, Członek Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
Michał Nowakowski, Ekspert kluczowy, Instytut Badań Edukacyjnych
Waldemar Miksa, Koordynator Krajowy, Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future"
Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi