speaker-photo

Mgr Adam Kołodziej

Ekspert Wyższej Szkoły Humanitas – studia MBA, CEO, Content Manager, NESSE Treningi Interpersonalne

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji i przywództwa. Wspiera menedżerów w zakresie zarządzania projektami, zmianą i ryzykiem. Jest doświadczonym szkoleniowcem i doradcą. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor artykułów naukowych, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował z największymi koncernami międzynarodowymi z wielu różnych branż. Pracuje z menedżerami, wspierając ich w zakresie zarządzania projektami, zmianą i ryzykiem. Działa i szkoli zgodnie z metodologią PRINCE2, AgilePM (Agile Project Management), AgileBA (Agile Business Analyst), MoP (Management of Portfolios). Pracuje nie tylko w formie warsztatów szkoleniowych, ale również w oparciu o trening w miejscu pracy (OJT). Prowadzi projekty doradczych z zakresu: Assessment Centre (ośrodek oceny, ocena zintegrowana), Development Centre (ośrodki rozwoju), Ocena 360 stopni.