speaker-photo

Dr Andrzej Kurkiewicz

Pełnomocnik Prezesa ds. badań i rozwoju, Główny Urząd Miar

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Nauczyciel akademicki na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytutu Spraw Publicznych UJ.

W latach 2006 i 2007 prowadził cykl zajęć na Uniwersytecie INHolland w Rotterdamie jako Ekspert CAF w zakresie edukacji.

W latach 2008-2021 pracował na stanowiskach kierowniczych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 1.01.2021 r. przemianowanym na Ministerstwo Edukacji i Nauki. W tym czasie (w latach 2016-2019) pracował m.in. w Zespole Ministra Nauki i Szkolnictwa ds. przygotowania reformy szkolnictwa wyższego i nauki oraz był Przewodniczącym Zespołu doradczego Ministra Edukacji i Nauki do oceny wniosków i raportów w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy”. Koordynator w kilkudziesięciu projektach systemowych i pozakonkursowych w Programach Operacyjnych tj.: PO KL, POWER, PO IG, PO IR, PO PC.

Specjalizuje się w zarządzaniu w sektorze publicznym. Do najważniejszych obszarów zainteresowań badawczo-rozwojowych Andrzeja Kurkiewicza należą:

  • polityka naukowa państwa;
  • zarządzanie projektami;
  • innowacje w sektorze B+R;
  • polityka społeczna państwa ze szczególnym uwzględnieniem polityki edukacyjno-rozwojowej;
  • współczesne instrumenty zarządzania wspomagające procesy zmian organizacyjnych w instytucjach publicznych.

Reprezentował Polskę w następujących gremiach UE:

  • Directors General for Higher Education EU;
  • Working Group on the Modernisation of Higher Education EU;
  • High Level Group on Education and Training EU;
  • Member of the ETINED Platform Council of Europe;
  • Member of the Advisory Board of the pilot European graduate survey EU.

Jest członkiem Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (VET) w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.