speaker-photo

Dr hab. inż. Marek Hawryluk, prof. PWR

Adiunkt, Politechnika Wrocławska

Obszar zainteresowań i pracy zawodowej: naukowiec, nauczyciel akademicki, badania naukowe oraz prace B+R, analiza i optymalizacja procesów przeróbki plastycznej; fizyczne i matematyczne modelowanie procesów; metody zwiększania trwałości oprzyrządowania kuźniczego, zagadnienia metrologiczne (pomiary oraz skanowanie 3d). Wieloletnia współpraca z firmami przemysłowymi oraz ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce i na świecie, przygotowanie oraz aktywny udział w wielu projektach badawczo-rozwojowych, naukowych i wdrożeniowych, zarówno krajowych, jak i unijnych, zarządzanie projektami, Autor 250 prac naukowych, z których ponad 80 znajduje się na znajduje się na Liście Filadelfijskiej (WoS). Zainteresowania poza pracą zawodową to sport, głównie rower, pływanie oraz trekking, hobbistycznie 1/4 Ironmana. Prywatnie: żonaty, tato dwójki dzieci: Patrycji i Adama, których inspiruje do nauki i sportu.