speaker-photo

Dr hab. Marek Antoni Piotrowski, prof. ChAT w Warszawie

Członek Zespołu Pedagogiki Medialnej, KNP Polska Akademia Nauk

Fizyk (odkrywca struktury magnetycznej w TbF3, Instytut Badań Jądrowych Świerk), pedagog, nauczyciel matury międzynarodowej. Dawny dyrektor placówek edukacyjnych oraz MEN-owskiego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Koordynator projektu UE E-podręczniki do kształcenia ogólnego 2014-2016. Współautor badań i opracowań Edukacyjnej Wartości Dodanej.

Współtwórca nowoczesnego monitoringu kompetencji uczniowskich – niezależnych badań wykonywanych dla lokalnych środowisk edukacyjnych. Autor wielu publikacji z zakresu pomiarów edukacyjnych, polityki edukacyjnej oraz koncepcji STEAM.

Współtworzył i współprowadził największe systemy edukacji na odległość w Polsce: Szkoła z klasą (5 500 placówek, około 100 tys. nauczycieli, dwa lata) oraz Akademia uczniowska (2 000 nauczycieli. 40 tys. uczniów, 300 placówek, 5 lat).

Pasjonat dwujęzyczności i wczesnego nauczania języka angielskiego przez imersję. Zaangażowany w projekty badawczo-rozwojowe: iPreschool.care oraz TOLA GIMME (TOtal LAnguage Game IMMErsion) prowadzone przez YELLOW HOUSE ENGLISH SA w ramach Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”.

W pracach badawczych (w tym naukowych) i projektowych koncentruje się na systemach umożlwiających rzeczywistą indywidualizację nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jego hobby to tresura psów – lubi obserwować, jak psy tresują swoich właścicieli.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
10:30–11:30

Od idei powszechnej dwujęzyczności do pełnej indywidualizacji procesu nauczania

Idea powszechnej dwujęzyczności to wizja, w której język globalny (angielski) jest nabywany w szerokiej skali społecznej równolegle do języka lokalnego i na tych samych co on zasadach, czyli bezpośrednio z kontekstu. Dwa projekty B+R współfinansowane przez NCBR, których celem było m.in. wsparcie odpowiednimi narzędziami rozwoju tej idei, doprowadziły twórców do zdecydowanie dalej idących wniosków. Czy zatem dzięki sztucznej inteligencji i gamifikacji uda nam się stworzyć powszechną edukację w sposób pełny zindywidualizowaną? A jeśli tak, to jak ona będzie wówczas wyglądać?

 

Udział wezmą:

 

Dr hab. Marek Piotrowski, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski
Dr Remigiusz Kopoczek, p.o. Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Jakub Romanowski, CEO, Data Scientist, Evorain Sp z o.o.
Michał Nowakowski, Ekspert kluczowy, Instytut Badań Edukacyjnych

 

Moderator:

 

Waldemar Miksa, Koordynator krajowy Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future"