speaker-photo

Dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH

Prodziekanem ds. nauki i współpracy Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza

Swoje zainteresowania naukowe dzieli pomiędzy informatykę i jej zastosowania w modelowaniu oraz projektowaniu procesów przemysłowych. Autor ponad 200 prac naukowych opublikowanych w czasopismach, a także prezentowanych na konferencjach. Uczestniczy w wielu projektach naukowych i badawczo-rozwojowych realizowanych we współpracy zarówno z dużymi firmami, jak i małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Te prace ceni najbardziej, gdyż rozwiązania naukowe znajdują praktyczne zastosowanie w przemyśle. W latach 2016-2020 kierownik katedry Informatyki Stosowanej i Modelowania, a obecnie prodziekan ds. nauki i współpracy na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

Jego zainteresowania poza pracą zawodową skupiają się głównie na aktywnym uprawianiu sportu, z którego ostatnio najchętniej wybierał żeglarstwo, trekking wysokogórski i narciarstwo. Do małych osiągnięć sportowych zalicza ukończenie półmaratonów górskich, triathlonu na dystansie olimpijskim oraz zdobycie korony maratonów Polski. Prywatnie: żonaty, ojciec dwóch fantastycznych bliźniaków Juliana i Dominika, z którymi dzieli wszystkie swoje wyzwania i pasje.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju
16.00-17.50 28 września 2021 r

Scena otwarta: Innowacje i transfer technologii szansą na sukces Polskiej nauki, biznesu i samorządu

Blok tematyczny na dwóch scenach „Wizjonerzy biznesu i samorządu – od innowacji do rynkowego sukcesu” i „Tech Science” – poświęcony „technologiom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia ludzi i rozwój gospodarki. Na scenie wystąpią ludzie z wizją na przyszłość – prezentując projekty, które mogą wpłynąć lokalnie lub globalnie na inteligentny rozwój w konkretnych dziedzinach.