speaker-photo

Dr hab. Krzysztof Klincewicz, prof. ucz.

Uniwersytet Warszawski

Profesor Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik projektu EIT Food RIS Consumer Engagement Labs, w ramach którego konsumenci wspólnie z firmami spożywczymi projektują nowe produkty spożywcze. Posiada doświadczenia zawodowe w branży zaawansowanych technologii w Polsce, Finlandii i Wielkiej Brytanii, pracował też w japońskim Tokyo Institute of Technology. Był koordynatorem ekspertów Akceleratora Zielonych Technologii GreenEvo, członkiem Komitetu Wykonawczego ds. Technologii ONZ i Komitetu ds. Strat i Zniszczeń Wywołanych przez Zmiany Klimatu UNFCCC, konsultantem Obserwatorium Badań i Innowacji Komisji Europejskiej oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, jak również zarządzał regionalnym oddziałem inkubatora technologii rolno-spożywczych EIT Food Seedbed. Autor licznych publikacji naukowych, specjalizujący się w zagadnieniach zarządzania innowacjami i technologiami.