speaker-photo

Marta Kutyna-Bakalarska

Head of Innovation, Grupa Maspex

Dyrektor Działu Zarządzania Innowacjami w Grupie Maspex, Członkini Rady nadzorczej CLC North-East Sp. z o.o. – centrum kolokacji w ramach EIT Food, wiceprezeska Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki; Członkini Grupy Roboczej ds. Krajowej  Inteligentnej Specjalizacji „GOZ” przy MRPiT; posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów i inwestycji kapitałowych, pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych, koordynacji i realizacji projektów badawczych w  krajowych i międzynarodowych konsorcjach naukowo; aktywnie bierze udział w obszarze budowania ekosystemu innowacji oraz zrównoważonego rozwoju, także w oparciu o współpracę ze start-upami, klastrami, sektorem nauki i administracji.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju