speaker-photo

Marta Kutyna-Bakalarska

Head of Innovation, Grupa Maspex

Dyrektor Działu Zarządzania Innowacjami w Grupie Maspex, Członkini Rady nadzorczej CLC North-East Sp. z o.o. – centrum kolokacji w ramach EIT Food, wiceprezeska Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki; Członkini Grupy Roboczej ds. Krajowej  Inteligentnej Specjalizacji „GOZ” przy MRPiT; posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów i inwestycji kapitałowych, pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych, koordynacji i realizacji projektów badawczych w  krajowych i międzynarodowych konsorcjach naukowo; aktywnie bierze udział w obszarze budowania ekosystemu innowacji oraz zrównoważonego rozwoju, także w oparciu o współpracę ze start-upami, klastrami, sektorem nauki i administracji.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
10:30–12:00

Branża, w której konsumenci nie czekają na innowacje? Palące wyzwania, globalne trendy i innowacje w branży spożywczej – Grupa Maspex

Czy we wszystkich branżach innowacje są wyczekiwane i pożądane przez konsumentów? Branża rolno spożywcza zdaje się być wyzwaniem dla działów badawczo-rozwojowych, które muszą brać pod uwagę nieufność konsumentów i powszechne deklaracje o przywiązaniu do tradycyjnej żywności. Jednak potencjał wprowadzania innowacji w obszarze produkcji rolnej, przetwórstwa spożywczego, dystrybucji i samego portfolio dostępnej żywności oraz w branżach wspierających jest ogromny. Bieżące zawirowania na rynkach i zakłócenia łańcuchów dostaw potwierdziły zdolność krajowego biznesu do adaptacji i wyprzedzania bądź kreowania nowych trendów. Podczas merytorycznej debaty m.in. o trendach prośrodowiskowych, co-kreacji, digitalizacji i otwartych innowacjach w sektorze rolno-spożywczym
oraz sposobach na wykorzystanie ich biznesowego potencjału opowiedzą przedstawiciele biznesu, uczelni i największej europejskiej inicjatywy łączącej badaczy i biznes - eksperci z Grupy Maspex, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz EIT Food części Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

 

Marta Kutyna-Bakalarska, Head of Innovation, Grupa Maspex
Małgorzata Skorek, Senior Innovation Project Specialist, Grupa Maspex
Justyna Kulawik-Dutkowska, Project Manager, EIT FOOD
Dr hab. Krzysztof Klincewicz, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski
Ryszard Ćwirko, Dyrektor ds. logistyki, Grupa Maspex, Członek zarządu, Tymbark MWS
Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza w
Krakowie, Kierownik Zakładu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk

 

Moderator:

 

Adam Strzelecki, Project Manager, EIT FOOD