speaker-photo

Przemysław Mycek

Kierownik działu Advanced Design Tools i kierownik techniczny projektu “TOOLS”, GE Aviation

Ukończył w 2007r. Wydział Inżynieri Materiałowej I Informatyki Przemysłowej na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z lotnictwem, najpierw w MTU Aero Engines a od 2011 roku w GE Aviation. Zajmuje się rozwijaniem narzędzi inżynierskich z dziedziny aeromechaniki.