speaker-photo

Dr Grzegorz Wisz

Prezes Zarządu, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

Dr nauk fizycznych, nauczyciel akademicki. Od 1994 absolwent Wydziału Matematyczno–Fizycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. W 2003 r. doktorat w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W roku 1998 studia w zakresie Informatyka, a w 2013 w zakresie Menadżer Innowacji i Transferu Wiedzy. Ekspert zewnętrzny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Rady Fundacji Polskiego Instytutu Transferu Innowacji, członek Podkarpackiej Rady Innowacyjności, członek Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, kierownik Pracowni Technologii Pokryć Ochronnych Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, inicjator i twórca, a obecnie Prezes Zarządu Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej. Konsultant Banku Światowego w projekcie CATCHING-UP REGIONS. Pomysłodawca oraz animator koncepcji Inteligentne Ekoosiedle 2020. Autor i współautor ponad sześćdziesięciu publikacji i opracowań naukowych z zakresu fizyki, inżynierii materiałowej, zarządzania energią, transferu wiedzy oraz znaczenia klastrów w praktyce gospodarczej.

Prezentacje moich tematów na tegorocznym Forum Inteligentnego Rozwoju
14:00–15:00

Europa Przyszłości – Cel: Neutralność klimatyczna 2050

Kluczowe wyzwania współczesnego świata i tym samym ogromne zagrożenie dla Europy to przede wszystkim postępujące w szybkim tempie zmiany klimatyczne oraz degradacja środowiska naturalnego. Czym są Ekoinnowacje? Jakie wyzwania związane z Zielonym Ładem stoją przed przedsiębiorstwami i samorządami oraz jak można je sfinansować w formie dotacji? Na te i szereg innych pytań odpowiedzą nasi eksperci podczas inspirującej merytorycznie debaty.

 

Udział wezmą:

 

Jacek Kurpik, były Prezes, Geotermia Uniejów Imienia Stanisława Olasa Sp. z o.o
Prof. US dr hab. Wojciech Drożdż, Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. z o. o.
Grzegorz Wisz, Prezes Zarządu, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Katedra Inżynierii Materiałowej, Politechnika Krakowska

 

Moderator:

 

Rafał Kunaszyk, Prezes, Eurokreator S.C.