speaker-photo

Dr Grzegorz Wisz

Prezes Zarządu, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

Dr nauk fizycznych, nauczyciel akademicki. Od 1994 absolwent Wydziału Matematyczno–Fizycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. W 2003 r. doktorat w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W roku 1998 studia w zakresie Informatyka, a w 2013 w zakresie Menadżer Innowacji i Transferu Wiedzy. Ekspert zewnętrzny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Rady Fundacji Polskiego Instytutu Transferu Innowacji, członek Podkarpackiej Rady Innowacyjności, członek Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, kierownik Pracowni Technologii Pokryć Ochronnych Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, inicjator i twórca, a obecnie Prezes Zarządu Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej. Konsultant Banku Światowego w projekcie CATCHING-UP REGIONS. Pomysłodawca oraz animator koncepcji Inteligentne Ekoosiedle 2020. Autor i współautor ponad sześćdziesięciu publikacji i opracowań naukowych z zakresu fizyki, inżynierii materiałowej, zarządzania energią, transferu wiedzy oraz znaczenia klastrów w praktyce gospodarczej.