speaker-photo

Michał Sękowski

Dyrektor Zarządzający, Project Manager

Aktualnie Pełnomocnik Zarządu miejskiej spółki celowej w Gnieźnie w roli Kierownika Projektu Stolica eXperymentu – Budowa obiektu edukacyjnego dla kadr przyszłości Przemysłu 4.0

Ukończył Studia Doktoranckie w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Rozprawa doktorska pod patronatem prof. UEP dr hab. Janusza Kraśniaka, w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania. Głównym celem rozprawy jest identyfikacja determinant efektywności zarządzania projektem unijnym w MSP oraz określenie wpływu tych determinant na efektywność zarządzania.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca magisterska obroniona w 2000 r., w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Popowskiej pt.: „Pomoc publiczna a mali i średni przedsiębiorcy”. W 2002 r. Studia podyplomowe z Rachunkowości na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

W perspektywie finansowej 2014-2020 członek kadry zarządzającej innowacyjnych projektów unijnych, realizowanych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Instytucjami Zarządzającymi: RPO woj. mazowieckiego, WRPO, RPO woj. łódzkiego czy RPO woj. lubelskiego.

W latach 2007-2013 zaangażowany w projekt Europejskiego Funduszu Społecznego w małopolsce, a także w PO IG „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” organizowanego przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości.

Prywatnie miłośnik sportów zimowych i biegów ulicznych, maratony: Rzym, Ateny, Paryż, Lizbona i Madryt oraz posiadacz patentu jachtowego sternika morskiego.