speaker-photo

Michał Sękowski

Dyrektor Zarządzający, Project Manager

Aktualnie Pełnomocnik Zarządu miejskiej spółki celowej w Gnieźnie w roli Kierownika Projektu Stolica eXperymentu – Budowa obiektu edukacyjnego dla kadr przyszłości Przemysłu 4.0

Ukończył Studia Doktoranckie w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Rozprawa doktorska pod patronatem prof. UEP dr hab. Janusza Kraśniaka, w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania. Głównym celem rozprawy jest identyfikacja determinant efektywności zarządzania projektem unijnym w MSP oraz określenie wpływu tych determinant na efektywność zarządzania.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca magisterska obroniona w 2000 r., w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Popowskiej pt.: „Pomoc publiczna a mali i średni przedsiębiorcy”. W 2002 r. Studia podyplomowe z Rachunkowości na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

W perspektywie finansowej 2014-2020 członek kadry zarządzającej innowacyjnych projektów unijnych, realizowanych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Instytucjami Zarządzającymi: RPO woj. mazowieckiego, WRPO, RPO woj. łódzkiego czy RPO woj. lubelskiego.

W latach 2007-2013 zaangażowany w projekt Europejskiego Funduszu Społecznego w małopolsce, a także w PO IG „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” organizowanego przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości.

Prywatnie miłośnik sportów zimowych i biegów ulicznych, maratony: Rzym, Ateny, Paryż, Lizbona i Madryt oraz posiadacz patentu jachtowego sternika morskiego.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
12:10-13:50

Rola Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju w kształtowaniu współpracy nauki z gospodarką i społeczeństwem

Panel tematyczny związany z prezentacją celów strategicznych oraz działalności statusowej Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju. W części merytorycznej udział wezmą członkowie Rady Programowej Fundacji oraz Fundatorzy i Zarząd Fundacji.

 

Udział wezmą:

 

Damian Baran, Dyrektor Generalny, Centrum Inteligentnego Rozwoju S.C., Fundator FFIR
Rafał Kunaszyk, Prezes, Eurokreator S.C., Fundator FFIR
Marta Pomietlorz-Loska, Prezes Zarządu, Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju
Prof. PŚ, dr hab. Aleksandra Kuzior, dhc., Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
Michał Sękowski, Pełnomocnik zarządu, Stolica eXperymentu
Łukasz Bilski, Coach, mentor i trener biznesu, seryjny przedsiębiorca
Dr hab. Marek Frankowicz, Wiceprzewodniczący, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego
Dariusz Krawczyk, Członek Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
Michał Nowakowski, Ekspert kluczowy, Instytut Badań Edukacyjnych
Waldemar Miksa, Koordynator Krajowy, Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future"
Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi