speaker-photo

Dr inż. Lucyna Bilińska

Kierownik zespołu badawczego, Biliński

Dr inż. Lucyna Bilińska – specjalista w dziedzinie oczyszczania ścieków przemysłowych oraz  chemicznego przetwarzania tekstyliów, kierownik zespołu badawczego, specjalista w dziedzinie wdrożeń przemysłowych

Dr Bilińska łączy naukę z przemysłem. Od 2008 roku jest zatrudniona w Zakładzie Włókienniczym Biliński sp.j. (największej usługowej farbiarni w Polsce), a od roku 2014 pełni funkcję Kierownika Działu Badawczo-Rozwojowego w tej firmie. Od 2020 jest pracownikiem Politechniki Łódzkiej. Jest adiunktem w zespole badawczym Katedry Inżynierii Molekularnej Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Jej główne zainteresowania naukowe to badania nad zastosowaniem chemicznych metod oczyszczania ścieków, głównie ozonowania, metod AOP, elektro-procesów, procesów katalitycznych, koagulacji, jak również modyfikacja powierzchni tekstylnych celem nadania nowych unikatowych właściwości tym materiałom (funkcjonalizacja), modyfikacja powierzchni metali celem wytworzenia powierzchni o właściwościach katalitycznych, zastosowanie technik zimnej plazmy, powiększanie skali procesów.