speaker-photo

Izabela Rusin

Dyrektor Biura Projektów, Wyższa Szkoła Humanitas

Dyrektor Biura Projektów w Wyższej Szkole Humanitas. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Swoje kwalifikacje podnosiła uczestnicząc w licznych szkoleniach i studiach podyplomowych, w tym m.in. w programie MBA Project Management, studia Psychologia w Biznesie, studia Zarządzanie Projektem Europejskim.

 

Autorka licznych projektów edukacyjnych, posiadająca praktyczne doświadczenie w obszarze kształtowania kompetencji przyszłości, pobudzania kreatywności i dostosowywania programów edukacyjnych do potrzeb rynku pracy, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Zarządza projektami i portfelem projektów, inicjuje nowe rozwiązania w obszarze rozwoju i edukacji. Od ponad 18 lat pracuje w środowisku projektowym, w szczególności zajmując się doskonaleniem efektywnego pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacją projektów.

Prezentacje moich tematów na tegorocznym Forum Inteligentnego Rozwoju
14:00–15:00

Panel NCBR: Jak wykształcić nowe pokolenie innowatorów? Postawy, umiejętności, wiedza i kompetencje przyszłości

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poprzez programy realizowane ze środków Funduszy Europejskich od lat stara się niwelować luki kompetencyjne studentów wchodzących na rynek pracy. Programy cieszą się dużym zainteresowaniem uczelni wyższych. Bliski start konkursów w nowej perspektywie finansowej UE to dobry moment na podsumowania i wnioski z realizacji tych programów.

Proponowana dyskusja ma jednak szerszy kontekst. Hasło NCBR mówi, że „Przyszłość dzieje się u nas” – ponieważ instytucja stara się podejmować już dziś takie działania, które tworzą lepszą przyszłość. Centrum dostrzega, że we współczesnym, pełnym wyzwań świecie, kluczową kwestią jest wykształcenie kolejnego pokolenia innowatorów. Jednocześnie ma świadomość wielu barier towarzyszących temu procesowi, szczególnie w świecie po pandemii. Jako ośrodek wspierający innowacyjność i wysokie technologie NCBR inicjuje dyskusję, do której zaprasza osoby, mające praktyczne doświadczenie we współpracy z młodzieżą i realizujące projekty z obszaru kształtowania kompetencji przyszłości, pobudzania kreatywności i dostosowywania programów edukacyjnych do potrzeb rynku pracy.

Uczestnicy panelu przybliżą najważniejsze wnioski z najnowszej odsłony badania „Niedopasowanie kompetencyjne w programach wsparcia studentów i doktorantów”, przeprowadzonego przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ na zlecenie NCBR. Badanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Udział wezmą:

 

Dr Remigiusz Kopoczek, p.o. Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dr Magdalena Jelonek, Ekspertka ds. metodologii badań i analiz oraz ewaluacji polityk publicznych, Uniwersytet Jagielloński
Dr inż. Rafał Ruzik, Kierownik Działu Wsparcia Edukacji, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
Izabela Rusin, Dyrektor Biura Projektów, Wyższa Szkoła Humanitas

Moderator:

 

Michał Nowakowski, Ekspert kluczowy, Instytut Badań Edukacyjnych