speaker-photo

Wojciech Drożdż

Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. z o. o.

Jest profesorem nadzwyczajnym, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych oraz absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w ekonomice energetyki i zarządzaniu bezpieczeństwem energetycznym, międzynarodowych stosunkach gospodarczych oraz logistyce międzynarodowej.

 

Pełni funkcję  kierownika Katedry Logistyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz jest dyrektorem Centrum Zarządzania w Energetyce tego Uniwersytetu. Autor kilkunastu analiz i dokumentów strategicznych dla przedsiębiorstw z sektora energetycznego, ponad stu publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, logistyki, elektromobilności, zarządzania w energetyce, finansowania inwestycji infrastrukturalnych i infrastruktury transportu, w tym transportu przesyłowego, a także współautorem strategii rozwoju dla przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Otrzymał nagrodę Ministra Gospodarki za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu energetyki.

 

Był pracownikiem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, dyrektorem Wydziału Infrastruktury
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, a w latach 2008-2014 członkiem Zarządu i Wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego ds. infrastruktury.

 

Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Energetyki w Warszawie i Komitetu Sterującego programu INNOSHIP w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

Od 2014 roku związany z Grupą Kapitałową Enea. Pełnił funkcję doradcy Zarządów Enea S.A. oraz Enea Trading. W kwietniu 2016 roku objął stanowisko członka zarządu Enea Operator Sp. z o.o. w funkcji wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych, aby następnie w październiku 2016 roku objąć stanowisko wiceprezesa ds. innowacji i logistyki.