speaker-photo

Marcin Młynarczyk

Główny specjalista ds. badań i analiz, Instytut Badań Edukacyjnych

Główny specjalista ds. badań i analiz w Instytucie Badań Edukacyjnych – regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i wspierania LLL w województwie łódzkim.