speaker-photo

Magdalena Bem-Andrzejewska

Dyrektor działu Krajowego Punktu Kontaktowego, Biuro Współpracy Międzynarodowej NCBR

Romanistka, ukończyła studia doktoranckie w dziedzinie zarządzania i marketingu w Szkole Głównej Handlowej oraz studia w zakresie integracji europejskiej – łączony cykl Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration w Paryżu. Odbyła staże w zakresie polityki naukowej w instytucjach rządowych Francji i Belgii. Menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w administracji publicznej, specjalizujący się zagadnieniach związanych z B+R w kontekście współpracy międzynarodowej, komunikacji i promocji. Przedstawicielka RP w wielu gremiach międzynarodowych, m.in. komitetach OECD, European Strategy Forum on Research Infrastructures, Strategic Forum for International S&T Cooperation, High Council przy European University Institute we Florencji. W ostatnich latach, pełniąc funkcję dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odpowiadała m.in. za kompleksową komunikację wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, także w relacjach międzynarodowych.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju