speaker-photo

Jakub Laskowski

Dyrektor, Centrum Inteligentnego Rozwoju

Od 15 lat jestem związany z szeroko pojętą branżą marketingu i PR zdobywając doświadczenie w jej poszczególnych sektorach. Przez pierwsze lata pracy zajmowałem się reklamą w internecie, następnie dziennikarstwem. Od 8 lat prowadzę organizacje zajmujące się umacnianiem prestiżu, budowaniem pozytywnego i interesującego wizerunku polskiej nauki i sektora B+R oraz zwiększeniem świadomości społeczeństwa o współczesnych polskich naukowcach i innowatorach. Ukończyłem studia licencjackie na Uniwersytecie Śląskim na kierunku Politologia ze specjalnością Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, oraz Studia magisterskie uzupełniające w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Tematy prac dyplomowych dotyczyły reklamy w Internecie. Zarówno jeżeli chodzi o jej charakterystykę jak i efektywność poszczególnych form. Ukończyłem również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tishnera na kierunku Technologie informacyjne w marketingu, gdzie praca dyplomowa opierała się na opracowaniu autorskiej strategii wprowadzenia na rynek nowego produktu. Dopełnieniem dotychczasowego kształcenia było ukończenie studiów Menadżerskich opartych na strukturze Programu MBA w Szkole Głównej Handlowej. Aktualnie w ramach realizowanej na Politechnice Śląskiej  rozprawy doktorskiej pt: „Zarządzanie wizerunkiem w projektach B+R jako kluczowy czynnik strategii komercjalizacji i wdrożenia innowacyjnych produktów i usług” tworzę koncepcję scientist brandingu oraz buduję model zarządzania wizerunkowego prac badawczo-rozwojowych.