speaker-photo

Kazimierz Murzyn

Prezes, Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Prezes Fundacji Klaster LifeScience Kraków i Dyrektor Zarządzający Inicjatywą Klaster LifeScience Kraków; Członek grupy strategicznej SCANBALT; Członek Rady Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kadencję 2019-2020. Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Inteligentnej Specjalizacji „Nauki o Życiu” Województwa Małopolskiego. Członek Rady Sano - Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej, Międzynarodowa Fundacja Badawcza.

 

Jest animatorem współpracy w ramach klastra LifeScience Kraków (Krajowego Klastra Kluczowego) –ekosystemu wspierającego innowacje dla zdrowia i jakości życia w regionie Małopolski. Zajmuje się innowacyjnością i przedsiębiorczością oraz transferem wiedzy i technologii mających zastosowanie w dziedzinie zdrowia i jakość życia. Ekspert w zakresie planowania strategicznego, planowania scenariuszowego, kreatywności i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz zarządzania projektami. Ekspert w dziedzinie analizowania i modelowania złożonych systemów uczących się.