speaker-photo

Prof. dr hab. Czesław Radzewicz

Kierownik projektu, Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych – NLPQT

Prof. dr hab. Czesław Radzewicz, kierownik Projektu „Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych –NLPQT” jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego i uznanym specjalistą w zakresie fizyki laserów. Realizował pionierskie w Polsce badania m. in. w zakresie technologii laserów impulsowych i doświadczalnej optyki kwantowej. W swojej pracy zawsze kierował się zasadą, że rozwój naukowy i gospodarczy kraju wymaga budowy infrastruktury dającej możliwość prowadzenia w Polsce badań naukowych na światowym poziomie i kształcenia kadr o najwyższym poziomie kompetencji. W tym celu, poza prowadzeniem badań naukowych, inicjował i koordynował wiele przedsięwzięć mających na celu stworzenie w Polsce najnowocześniejszej infrastruktury naukowej, pozwalającej na prowadzenie badań w dziedzinach takich jak optyka kwantowa, fotonika i metrologia.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju