speaker-photo

Malgorzata Skorek

Senior Innovation Project Specialist, Grupa Maspex

Małgorzata Skorek jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego gdzie uzyskała tytuł magistra na  Wydziale Zarządzania zaś Licencjat w  Wyższej Szkole Humanistycznej w Łodzi na Wydziale Informatyki i Zarządzania.

Przez kilka lat  związana była z branżą bankowości gdzie na  stanowisku Starszego Specjalisty zajmowała się głównie obsługą klienta biznesowego a przez ostatnie dwa lata pracy w bankowości również obsługą klienta indywidualnego.

Po dziewiętnastu latach doświadczenia bankowego postanowiła zmienić obszar zawodowy na tematykę związaną z dotacjami z UE wiążąc się ty m samym z  ZPOW Agros Nova w Łowiczu.

Obecnie pracuje na stanowisku Starszego Specjalisty ds. Projektów Innowacyjnych w Dziale Zarządzania Innowacjami.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Dodatkowo posiada doświadczenie

we współpracy z instytucjami zewnętrznymi oraz pośrednictwie pomiędzy nimi, a interesariuszami wewnątrz spółek z Grupy Maspex.