speaker-photo

Malgorzata Skorek

Senior Innovation Project Specialist, Grupa Maspex

Małgorzata Skorek jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego gdzie uzyskała tytuł magistra na  Wydziale Zarządzania zaś Licencjat w  Wyższej Szkole Humanistycznej w Łodzi na Wydziale Informatyki i Zarządzania.

Przez kilka lat  związana była z branżą bankowości gdzie na  stanowisku Starszego Specjalisty zajmowała się głównie obsługą klienta biznesowego a przez ostatnie dwa lata pracy w bankowości również obsługą klienta indywidualnego.

Po dziewiętnastu latach doświadczenia bankowego postanowiła zmienić obszar zawodowy na tematykę związaną z dotacjami z UE wiążąc się ty m samym z  ZPOW Agros Nova w Łowiczu.

Obecnie pracuje na stanowisku Starszego Specjalisty ds. Projektów Innowacyjnych w Dziale Zarządzania Innowacjami.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Dodatkowo posiada doświadczenie

we współpracy z instytucjami zewnętrznymi oraz pośrednictwie pomiędzy nimi, a interesariuszami wewnątrz spółek z Grupy Maspex.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
10:30–12:00

Branża, w której konsumenci nie czekają na innowacje? Palące wyzwania, globalne trendy i innowacje w branży spożywczej – Grupa Maspex

Czy we wszystkich branżach innowacje są wyczekiwane i pożądane przez konsumentów? Branża rolno spożywcza zdaje się być wyzwaniem dla działów badawczo-rozwojowych, które muszą brać pod uwagę nieufność konsumentów i powszechne deklaracje o przywiązaniu do tradycyjnej żywności. Jednak potencjał wprowadzania innowacji w obszarze produkcji rolnej, przetwórstwa spożywczego, dystrybucji i samego portfolio dostępnej żywności oraz w branżach wspierających jest ogromny. Bieżące zawirowania na rynkach i zakłócenia łańcuchów dostaw potwierdziły zdolność krajowego biznesu do adaptacji i wyprzedzania bądź kreowania nowych trendów. Podczas merytorycznej debaty m.in. o trendach prośrodowiskowych, co-kreacji, digitalizacji i otwartych innowacjach w sektorze rolno-spożywczym
oraz sposobach na wykorzystanie ich biznesowego potencjału opowiedzą przedstawiciele biznesu, uczelni i największej europejskiej inicjatywy łączącej badaczy i biznes - eksperci z Grupy Maspex, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz EIT Food części Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

 

Marta Kutyna-Bakalarska, Head of Innovation, Grupa Maspex
Małgorzata Skorek, Senior Innovation Project Specialist, Grupa Maspex
Justyna Kulawik-Dutkowska, Project Manager, EIT FOOD
Dr hab. Krzysztof Klincewicz, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski
Ryszard Ćwirko, Dyrektor ds. logistyki, Grupa Maspex, Członek zarządu, Tymbark MWS
Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza w
Krakowie, Kierownik Zakładu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk

 

Moderator:

 

Adam Strzelecki, Project Manager, EIT FOOD