speaker-photo

Monika Bielska

Dyrektor Departamentu Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

Związana z Urzędem Patentowym RP od 2008 roku, a z Centrum Informacji od samego początku powstania komórki w 2015 roku. Na stanowisko Dyrektora Departamentu Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej powołana 1.02.2022 roku, gdzie m. in. kieruje pracą doświadczonych konsultantów, którzy udzielają informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej. Prywatnie żona i mama dwóch synów.