speaker-photo

Mateusz Balcerowicz

Dyrektor Departamentu Innowacji, Krajowy Óśrodek Wsparcia Rolnictwa

Dyrektor Departamentu Innowacji w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i redaktor naczelny miesięcznika naukowego "Gospodarka Wodna". W KOWR odpowiedzialny m.in. za realizację strategicznych projektów innowacyjnych w rolnictwie, w tym projektu pn. System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR).

W przeszłości pracował m.in. w Ministerstwie Środowiska, Ministerstwie Infrastruktury oraz Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa – PIB.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11:40-12:40

Jak wykorzystać innowacje przemysłu kosmicznego w innych sektorach gospodarki?

Tematyka debaty skupia się na następujących obszarach tematycznych: success stories polskich firm kosmicznych oraz doświadczeniach jednostek administracji państwowej w zastosowaniu technologii kosmicznych; użyteczność technologii kosmicznych dla innych sektorów gospodarki; prognozowanie kierunków rozwoju sektora kosmicznego w Polsce; metody i źródła finansowania projektów kosmicznych. Debata merytoryczna związana będzie również z aspektem Polityki Europejskiej Agencji Kosmicznej na rzecz transferu technologii kosmicznych do innych sektorów gospodarki (inicjatywy ESA Business Ambassador oraz ESA Technology Broker).

 

Udział wezmą:

 

Dr inż. Krzysztof Kanawka, Prezes Zarządu, Blue Dot Solutions sp. z o.o.
Dr inż. Jacek Strzelczyk, Prezes Zarządu, SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o.o.
Mateusz Balcerowicz, Dyrektor Departamentu Innowacji, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Tomasz Zapalski, Kierownik Biura Związku, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

 

Moderator:

 

Martyna Gatkowska, ESA Technology Broker Network