speaker-photo

Mateusz Balcerowicz

Dyrektor Departamentu Innowacji, Krajowy Óśrodek Wsparcia Rolnictwa

Dyrektor Departamentu Innowacji w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i redaktor naczelny miesięcznika naukowego "Gospodarka Wodna". W KOWR odpowiedzialny m.in. za realizację strategicznych projektów innowacyjnych w rolnictwie, w tym projektu pn. System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR).

W przeszłości pracował m.in. w Ministerstwie Środowiska, Ministerstwie Infrastruktury oraz Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa – PIB.