speaker-photo

Dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska

Zastępca Dyrektora, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wykładowca Uniwersytetu Zielonogórskiego, Z-ca Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, Koordynator Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Inicjatorka wielu konkursów i form wsparcia dla rozwijania innowacyjnych pomysłów studentów. Specjalizuje się w inżynierii materiałowej, biomateriałach i inżynierii mechanicznej. Realizuje projekty na zlecenie przemysłu w zakresie opracowania technologii, doboru materiałów i warunków eksploatacji, powłok ochronnych i innowacyjnych materiałów biodegradowalnych. Posiada certyfikat MA TRIZ oraz audytora ISO 17025. Obecnie odbywa aplikację rzecznika patentowego.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju