speaker-photo

Przemysław Tymków

Specjalista IT, geoinformatyk, geodeta i nauczyciel akademicki – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Specjalista IT, geoinformatyk, geodeta i nauczyciel akademicki. Absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Wrocławskiej oraz Geodezja i kartografia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Doktor nauk technicznych w specjalności fotogrametria i teledetekcja. Adiunkt w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki oraz dyrektor Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie w realizacji wielu projektów naukowych, edukacyjnych i infrastrukturalnych w roli kierownika i wykonawcy.