speaker-photo

Krzysztof Kanawka

Prezes, Blue Dot Solutions Sp. z o.o.

Absolwent AGH, Fachhochschule Muenster i Imperial College London. Aktywny w branży kosmicznej od 2005 r., kiedy zaangażowany był w studenckie projekty kosmiczne. Po powrocie do Polski w 2014 r. wspólnie z kilkoma innymi absolwentami założył spółkę branży kosmicznej o nazwie Blue Dot Solutions. W kolejnych latach Krzysztof prowadził szereg projektów w ramach programu Horyzont 2020, Europejskiej Agencji Kosmicznej, dla Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Sektorowej Rady Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego. Prywatne interesuje się astronomią i karate. Lubi podróże.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11:40-12:40

Jak wykorzystać innowacje przemysłu kosmicznego w innych sektorach gospodarki?

Tematyka debaty skupia się na następujących obszarach tematycznych: success stories polskich firm kosmicznych oraz doświadczeniach jednostek administracji państwowej w zastosowaniu technologii kosmicznych; użyteczność technologii kosmicznych dla innych sektorów gospodarki; prognozowanie kierunków rozwoju sektora kosmicznego w Polsce; metody i źródła finansowania projektów kosmicznych. Debata merytoryczna związana będzie również z aspektem Polityki Europejskiej Agencji Kosmicznej na rzecz transferu technologii kosmicznych do innych sektorów gospodarki (inicjatywy ESA Business Ambassador oraz ESA Technology Broker).

 

Udział wezmą:

 

Dr inż. Krzysztof Kanawka, Prezes Zarządu, Blue Dot Solutions sp. z o.o.
Dr inż. Jacek Strzelczyk, Prezes Zarządu, SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o.o.
Mateusz Balcerowicz, Dyrektor Departamentu Innowacji, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Tomasz Zapalski, Kierownik Biura Związku, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

 

Moderator:

 

Martyna Gatkowska, ESA Technology Broker Network