speaker-photo

Prof. dr hab. inż. Paweł Licznar

RETENCJAPL Sp. z o. o., Politechnika Wrocławska

Nauczyciel akademicki na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Od 2011 roku nauczyciel akademicki na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Specjalista w obszarze hydrologii miejskiej.
Prowadził badania dotyczące właściwości fraktalnych i multifraktalnych opadów atmosferycznych w Polsce, modelowania ich rozkładów w czasie i w przestrzeni z użyciem losowych kaskad multiplikatywnych. Podejmował także próby implementacji sztucznych sieci neuronowych oraz technik eksploracji danych do modelowania i prognozowania rozbiorów wody w systemach wodociągowych.
W latach 2016-2020 kierownik naukowy, dofinansowanego przez NCBiR, projektu opracowania i wdrożenia Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa). Pomysłodawca otwartej platformy cyfrowej www.WaterFolder.com, umożliwiającej projektantom z całej Polski prowadzenie doborów technologii służących gospodarowaniu wodami opadowymi z wykorzystaniem Atlasu PANDa. Przewodniczący Komitetu Naukowego serii konferencji Stormwater Poland dedykowanych zagadnieniom wód opadowych i adaptacji systemów odwodnienia do zmian klimatu.
Aktualnie zaangażowany w badania B+R dotyczące wdrożenia platformy WaterFolder Connect służącej zintegrowanemu projektowaniu i modelowaniu systemów odwodnienia oraz systemu ekspertowego rozbiorów wody wykorzystującego rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji.