speaker-photo

Prof. dr hab. inż. Paweł Licznar

RETENCJAPL Sp. z o. o., Politechnika Wrocławska

Nauczyciel akademicki na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Od 2011 roku nauczyciel akademicki na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Specjalista w obszarze hydrologii miejskiej.
Prowadził badania dotyczące właściwości fraktalnych i multifraktalnych opadów atmosferycznych w Polsce, modelowania ich rozkładów w czasie i w przestrzeni z użyciem losowych kaskad multiplikatywnych. Podejmował także próby implementacji sztucznych sieci neuronowych oraz technik eksploracji danych do modelowania i prognozowania rozbiorów wody w systemach wodociągowych.
W latach 2016-2020 kierownik naukowy, dofinansowanego przez NCBiR, projektu opracowania i wdrożenia Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa). Pomysłodawca otwartej platformy cyfrowej www.WaterFolder.com, umożliwiającej projektantom z całej Polski prowadzenie doborów technologii służących gospodarowaniu wodami opadowymi z wykorzystaniem Atlasu PANDa. Przewodniczący Komitetu Naukowego serii konferencji Stormwater Poland dedykowanych zagadnieniom wód opadowych i adaptacji systemów odwodnienia do zmian klimatu.
Aktualnie zaangażowany w badania B+R dotyczące wdrożenia platformy WaterFolder Connect służącej zintegrowanemu projektowaniu i modelowaniu systemów odwodnienia oraz systemu ekspertowego rozbiorów wody wykorzystującego rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
12:50 - 13:50

WaterFolder, czyli jak wspierać cyfryzację systemów odwodnienia

Ideą panelu jest wyjaśnienie:

 

- jak można służyć akceleracji zmiany filozofii projektowania systemów odwodnienia z „ang. collect and drian” do podejścia opartego
na retencji, infiltracji i wykorzystanie wód opadowych jako zasobu?

- w jaki sposób cyfrowe narzędzia mogą pomagać w adaptacji systemów odwodnienia do zmian klimatu?

 

W trakcie panelu chcemy zapytać uczestników:

 

- Co skłoniło ich do udziału w projekcie WaterFolder.com?

- W jaki sposób cyfrowe narzędzia doboru są wykorzystywane w ich działalności i czy sprawdziły się one w okresie pandemii?

- Jak cyfryzacja, korzystanie z narzędzi internetowych, sztucznej inteligencji wpisuje się w przyszłość ich firm?

- Jaką widzą perspektywę rozwoju dla platformy WaterFolder?

- Czy czują się interesariuszami wspólnego tworzenia platformy WaterFolder Connect?

 

Udział wezmą:

 

Wojciech Falkowski, Prezes Zarządu, Ecol-Unicon Sp. z o.o.
Robert Uniejewski, Dyrektor Sprzedaży, Wavin Polska S.A.
Paweł Meissner, Prezes Zarządu, Meva-Pol Sp. z o.o.
Marcin Ruczyński, Export Director, Amiblu Poland Sp. z o.o.

 

Moderator:

 

Prof. dr hab. inż. Paweł Licznar, RETENCJAPL Sp. z o. o., Politechnika Wrocławska

14:00–17:00

Arena Projektów Przyszłości III

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych, społecznych oraz atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i samorządów m.in. w kontekście nowatorskich inwestycji infrastrukturalnych czy nieszablonowej działalności B+R.

 

Udział wezmą:

 

Dr inż. Aleksander Polit, ABB E-Mobility Sp. z o.o.
„Infrastruktura ładowania autobusów elektrycznych”
Prof. Jacek Semaniak, Prezes, Główny Urząd Miar, Dr Andrzej Kurkiewicz, Pełnomocnik Prezesa ds. badań i rozwoju, Główny Urzędu Miar
„Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – nowe oblicze polskiej metrologii”
Marzena Kordys, Kierownik Projektu AZON 2.0, Politechnika Wrocławska
,,AZON 2.0 - zasoby nauki dostępne dla każdego”
Dr hab. inż. Magdalena Wdowin prof. instytutu
, Zca-Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN „Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią”
„Inwestycja przyszłości Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN”
Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, Członek Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki Politechnika Lubelska
,,Politechnika Lubelska - Centrum badawcze prośrodowiskowych i energooszczędnych materiałów oraz technologii”
Oliwia Czarnocka, rzecznik patentowy, szef zespołu mechaniki, elektroniki, ICT, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi
„Jak uczyć się od tych, którzy odnieśli sukces czyli o patentach słów kilka”
Piotr Gaik, Główny Księgowy, Schraner Polska Sp. z o.o., Michał Adamowski, Dyrektor Sprzedaży, Streamsoft, Streamsoft Prestige
„Streamsoft” - Twój partner w rozwoju firmy w epoce Przemysłu 4.0, prezentacja efektów wdrożenia systemu ERP na przykładzie Schraner Polska”
Magdalena Bem-Andrzejewska, Dyrektor działu Krajowego Punktu Kontaktowego, Biuro Współpracy Międzynarodowej NCBR,
„Program Ramowy UE Horyzont Europa. Dlaczego naprawdę warto uczestniczyć?”
Dr hab. inż. Damian Derlukiewicz, prof. ucz., Z-ca Dyrektora, Centrum Innowacji i Biznesu Politechniki Wrocławskiej
"Współpraca Nauki z Gospodarką - badanie potrzeb użytkowników kluczowym działaniem w opracowywaniu innowacji"
Dr Jacek Stańdo, prof. Politechniki Łódzkiej, Nauczyciel akademicki, kierownik i autor kilkunastu projektów finansowanych z Unii Europejskiej, Politechnika Łódzka „Nowoczesny model inteligentnego systemu pomiaru efektów uczenia się z matematyki na różnych poziomach
Europejskiej Ramy Kwalifikacji”
Prof. dr hab. inż. Paweł Licznar, Politechnika Wrocławska
„WaterFolder Connect – zintegrowana platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia”
Prof. nadzw. dr Konrad Trzonkowski, Dyrektor Zarządzający, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,
„Oferta finansowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – wsparcie dla przedsiębiorców”
Agnieszka Wadowska, Kierownik Zespołu ds. realizacji projektu SPIN-Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców,
Departament Rozwoju Regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
„Projekt SPIN – jak wspieramy przedsiębiorców”
Marcin Młynarczyk, Główny specjalista ds. badań i analiz, Instytut Badań Edukacyjnych
„System Odznaka+ - innowacja na miarę XXI wieku”
Justyna Pater–Synówka, Kierownik Oddziału ds. Rozwoju Nowych Rynków, Wrocławski Park Technologiczny S.A.
„Od innowacji do światowego sukcesu”
Inżynier marki Dyson
„James Dyson Award: konkurs dla młodych aspirujących inżynierów”