speaker-photo

Agnieszka Kwiecień

Zastępca Dyrektora, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Dyrektor, Dział Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej

Agnieszka Kwiecień, Zastępca Dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, Dyrektor Działu Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Absolwentka Inżynierii Oprogramowania na Wydziale Informatyki i Zarządzania PWr, specjalności Algorytmy Równoległe, Sztuczna Inteligencja. Wykonawca i kierownik projektów badawczo-rozwojowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, o tematyce gridowej, bezpieczeństwa komputerowego, HPC oraz repozytoriów danych. Znalazła się w gronie TOP 20 Women in Cybersecurity 2019. Autorka i współautorka publikacji naukowych oraz white-papers o tematyce cyberbezpieczeństwa, nowych technik programowania w aplikacjach naukowych i repozytoriów cyfrowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie operacyjnego działania centrów danych.