speaker-photo

Marzena Kordys

Kierownik Projektu AZON 2.0, Politechnika Wrocławska

Kierownik działu rozwoju i wdrożeń w Centrum Innowacji i Biznesu, Politechniki Wrocławskiej.

Kierownik Projektu pn.: ”Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w partnerstwie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Instytutem Badań Systemowych  Polskiej Akademii Nauk.

Ekspert a wcześniej Asesor Instytucji Finansujących Projekty UE.

Ma na swoim koncie wiele projektów, które zostały pozytywnie ocenione przez komisję oceny projektów i otrzymały dofinansowanie. Autor i kierownik projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Certyfikowany Project Manager: Certyfikat IPMA level D: Certified Project Management Associate, uzyskany według międzynarodowej metodologii International Project Management Association. Certyfikat Prince2 Foundation  - APMG International; Certyfikat Prince2 Practitioner – Peoplecert; Certyfikat MoR ® Foundation.

Kierownik i zarządzający projektami o łącznej wartości ponad 120 mln zł.

Od kilkunastu lat pracownik Politechniki Wrocławskiej.  Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem projektami. W ostatnich latach współpraca z  naukowcami w zakresie wdrożeń, cyfryzacji oraz open science.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju