Dr hab. Marek Frankowicz

Wiceprzewodniczący, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego

Dr hab., pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Chemii Teoretycznej. Specjalność naukowa: teoria samoorganizacji, modelowanie zjawisk nieliniowych. Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego. Koordynator/osoba kontaktowa w wielu międzynarodowych projektach edukacyjnych (TEMPUS, ERASMUS, COMENIUS, Leonardo da Vinci, ERASMUS MUNDUS), ekspert w akredytacjach międzynarodowych. Z-ca Kierownika Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym UJ (2008-15). Ekspert Boloński (przez cały okres funkcjonowania Zespołu Promotorów/Ekspertów Bolońskich). Ekspert MNiSW oraz MEN w pracach nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Członek Grup Roboczych EURASHE oraz Grupy COIMBRA. Przedstawiciel środowisk naukowych w Podkomitecie Monitorującym POKL Województwa Małopolskiego. Członek Rady Programowej Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Członek Prezydium Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1994-2006). Koordynator ds. Jakości Kształcenia i Internacjonalizacji w PWSZ w Tarnowie (do 2018). Autor raportów i opracowań w zakresie systemów zapewnienia jakości, tworzenia programów studiów, internacjonalizacji, ECTS, ram kwalifikacji, uczenia się przez całe życie oraz innych zagadnień związanych z reformą polskiego szkolnictwa wyższego i budową Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego

12:10-13:50

7 czerwca

Rola Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju w kształtowaniu współpracy nauki z gospodarką i społeczeństwem

Panel tematyczny związany z prezentacją celów strategicznych oraz działalności statusowej Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju. W części merytorycznej udział wezmą członkowie Rady Programowej Fundacji oraz Fundatorzy i Zarząd Fundacji.

 

Udział wezmą:

 

Damian Baran, Dyrektor Generalny, Centrum Inteligentnego Rozwoju S.C., Fundator FFIR
Rafał Kunaszyk, Prezes, Eurokreator S.C., Fundator FFIR
Marta Pomietlorz-Loska, Prezes Zarządu, Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju
Prof. PŚ, dr hab. Aleksandra Kuzior, dhc., Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
Michał Sękowski, Pełnomocnik zarządu, Stolica eXperymentu
Łukasz Bilski, Coach, mentor i trener biznesu, seryjny przedsiębiorca
Dr hab. Marek Frankowicz, Wiceprzewodniczący, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego
Dariusz Krawczyk, Członek Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
Michał Nowakowski, Ekspert kluczowy, Instytut Badań Edukacyjnych
Waldemar Miksa, Koordynator Krajowy, Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future"
Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi