speaker-photo

Dr hab. Marek Frankowicz

Wiceprzewodniczący, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego

Dr hab., pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Chemii Teoretycznej. Specjalność naukowa: teoria samoorganizacji, modelowanie zjawisk nieliniowych. Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego. Koordynator/osoba kontaktowa w wielu międzynarodowych projektach edukacyjnych (TEMPUS, ERASMUS, COMENIUS, Leonardo da Vinci, ERASMUS MUNDUS), ekspert w akredytacjach międzynarodowych. Z-ca Kierownika Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym UJ (2008-15). Ekspert Boloński (przez cały okres funkcjonowania Zespołu Promotorów/Ekspertów Bolońskich). Ekspert MNiSW oraz MEN w pracach nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Członek Grup Roboczych EURASHE oraz Grupy COIMBRA. Przedstawiciel środowisk naukowych w Podkomitecie Monitorującym POKL Województwa Małopolskiego. Członek Rady Programowej Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Członek Prezydium Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1994-2006). Koordynator ds. Jakości Kształcenia i Internacjonalizacji w PWSZ w Tarnowie (do 2018). Autor raportów i opracowań w zakresie systemów zapewnienia jakości, tworzenia programów studiów, internacjonalizacji, ECTS, ram kwalifikacji, uczenia się przez całe życie oraz innych zagadnień związanych z reformą polskiego szkolnictwa wyższego i budową Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju
11:00 – 12:55

Technologie przyszłości – biotechnologia i chemia specjalistyczna

Postęp dokonany na przestrzeni ostatnich dekad otworzył przed światem nauki szereg nowych możliwości. Dzięki biotechnologii możliwe stało się wprowadzenie szeregu nowatorskich rozwiązań, mających zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu: od rolnictwa po medycynę.

 

Na konferencji przedstawiciele środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy biotechnologia jest technologią przyszłości. Uczestnicy debaty poruszą tematy związane z bioproduktami i produktami chemii specjalistycznej, tematyką ochrony środowiska, rozwoju procesów biotechnologicznych w celu wytwarzania nowoczesnych bioproduktów czy wpływu chemii specjalistycznej na rozwój innych branż. W trakcie panelu odbędzie się również prelekcja indywidualna, poświęcona zagadnieniu implementacji badań naukowych do praktyki przemysłu.

 

Prelekcje wygłoszą:

 

Dr inż. Artur Kasprzak, Adiunkt, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Organicznej, Politechnika
Warszawska
„Jak nanomagnes i zakrzywiony związek organiczny mogą pomóc w usuwaniu toksycznych związków cezu ze środowiska, czyli magnetyczny nanoadsorbent dedykowany usuwaniu cezu z roztworów wodnych”
Prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski, Członek Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze
,,Implementacja rezultatów badań naukowych do praktyki przemysłowej na przykładzie przemysłu kosmetycznego i detergentowego”
Dr inż. Anna Sobiepanek, Adiunkt, Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
„Profil glikozylacji komórek jako niedoceniane narzędzie diagnostyczne i prognostyczne chorób nowotworowych skóry”

 

Udział w debacie wezmą:

 

Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Piotr Kamiński, W-ce Prezes Zarządu ds. Finansowych, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Politechnika Krakowska
Dr hab. Marek Frankowicz, W-ce Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego; Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, Prodziekan, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK ds. Nauki, Kierownik, Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej, Politechnika Krakowska

 

Moderator:

 

Dominik Wójcicki, Redaktor Naczelny, dwumiesięcznik "Chemia i Biznes"