speaker-photo

Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kierownik Zakładu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Zarządzania AGH oraz kierownik Zakładu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad 200 publikacji (artykułów naukowych, monografii i rozdziałów w monografiach). Członkini , m.in.  UNEP Resource Panel (2020-2024),   Grupy Operacyjnej EIP Raw Material Komisji Europejskiej od  2017 r.Państwowej Rady Ochrony rodowiska (2021-2026). Organizator wielu konferencji i warsztatów w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystania metody oceny cyklu życia do analiz wpływu na środowisko procesów i produktów.  Od 2013 r  jest Prezesem zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (Krajowego Klastera Kluczowego) oraz dyrektorem biura Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji – wirtualnego instytutu wspierające współpracę nauki i biznesu.