speaker-photo

Marta Koremba

Partner w praktyce własności intelektualnej, Kancelaria Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k.

Od 2006 roku wspiera klientów w sprawach związanych z ochroną praw własności przemysłowej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Obsługuje firmy z najbardziej innowacyjnych branż: farmaceutycznej, chemicznej, kosmetycznej oraz telekomunikacyjnej. Reprezentuje klientów w sporach patentowych (głównie w sektorze farmaceutycznym). Opracowuje globalne strategie patentowe na etapie przedprocesowym oraz w postępowaniach spornych. Wspiera klientów w przygotowywaniu opinii o podstawach unieważnienia, nienaruszaniu (non-infringement opinion) oraz czystości patentowej. Negocjuje umowy licencyjne i przeniesienia praw do technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu szerokimi portfelami znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Prowadzi postępowania zgłoszeniowe przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante, jak również postępowania sprzeciwowe, o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia praw wyłącznych. Doradza w sprawach związanych z naruszeniem praw wyłącznych w Internecie – w szczególności poprzez rejestrację domen oraz używanie słów kluczowych (keywords advertising). Reprezentuje klientów w sporach o naruszenie praw wyłącznych przed sądami powszechnymi oraz w sporach domenowych przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Studiowała prawo i ekonomię w Instytucie Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Katholieke Universiteit Leuven (Belgia). Marta jest rekomendowana przez polskie i międzynarowe rankingi, m.in. przez WTR 1000, FT Innovative Lawyers, Women in Business Law oraz Rising Stars Prawnicy – Liderzy Jutra.