speaker-photo

Marta Koremba

Partner w praktyce własności intelektualnej, Kancelaria Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k.

Od 2006 roku wspiera klientów w sprawach związanych z ochroną praw własności przemysłowej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Obsługuje firmy z najbardziej innowacyjnych branż: farmaceutycznej, chemicznej, kosmetycznej oraz telekomunikacyjnej. Reprezentuje klientów w sporach patentowych (głównie w sektorze farmaceutycznym). Opracowuje globalne strategie patentowe na etapie przedprocesowym oraz w postępowaniach spornych. Wspiera klientów w przygotowywaniu opinii o podstawach unieważnienia, nienaruszaniu (non-infringement opinion) oraz czystości patentowej. Negocjuje umowy licencyjne i przeniesienia praw do technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu szerokimi portfelami znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Prowadzi postępowania zgłoszeniowe przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante, jak również postępowania sprzeciwowe, o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia praw wyłącznych. Doradza w sprawach związanych z naruszeniem praw wyłącznych w Internecie – w szczególności poprzez rejestrację domen oraz używanie słów kluczowych (keywords advertising). Reprezentuje klientów w sporach o naruszenie praw wyłącznych przed sądami powszechnymi oraz w sporach domenowych przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Studiowała prawo i ekonomię w Instytucie Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Katholieke Universiteit Leuven (Belgia). Marta jest rekomendowana przez polskie i międzynarowe rankingi, m.in. przez WTR 1000, FT Innovative Lawyers, Women in Business Law oraz Rising Stars Prawnicy – Liderzy Jutra.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
17:40–18:40

Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjnej gospodarki

Dlaczego własność intelektualna, pomimo swojego niematerialnego charakteru, ma ogromną wartość dla przedsiębiorstwa? Podczas debaty eksperci wyjaśnią istotę własności intelektualnej oraz wskażą i określą czym jest ona dla przedsiębiorcy/naukowca… czy wpływa ona na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki? A może niesie za sobą inne korzyści? A jakie generuje zagrożenia?

 

Udział wezmą:

 

Dorota Rzążewska, Prezes, Polska Izba Rzeczników Patentowych
Dr Piotr Zakrzewski, Zastępca Prezesa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Oliwia Czarnocka, Rzecznik patentowy, JWP Patent & Trademark Attorneys
Monika Bielska, Dyrektor Departamentu Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Marta Koremba, Partner w praktyce własności intelektualnej, Kancelaria Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k.

 

Moderator:

 

Marek Gozdera, Naczelnik w Wydziale Edukacji i Innowacyjności Departamentu Innowacyjności i Komunikacji, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej