speaker-photo

Dariusz Krawczyk

Członek Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju