speaker-photo

Dr Alicja Mikołajczyk

Ekspert w zakresie komputerowego projektowania zaawansowanych materiałów, Współwłaściciel QSAR Lab Sp z o.o.

Celem badań naukowych dr Mikołajczyk jest rozwój metod chemoinformatycznych (w tym metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji) wspierających proces bezpiecznego projektowania nowych i zaawansowanych materiałów (ang. Safe-and-sustainable by design). Dr Mikołajczyk od 2018 roku pełni funkcję adiunkta na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, a od roku 2019 wdraża wyniki badań jako współwłaściciel i starszym specjalistą B+R w firmie QSAR Lab. W latach 2014-2017 dr Mikołajczyk odbyła 8 długo i krótkoterminowych staży naukowych m. in., w North Dakota State University (USA), w Jackson State University (USA), oraz w YACHA TECH (Ekwador). Dr Mikołajczyk jest autorką 32 publikacji naukowych w wiodących czasopismach naukowych (m.in., Appl. Catal. B: Environ., Nanoscale, Chem. Mat.), o łącznej wartości współczynnika wpływu IF ponad 230, liczbie punktów MNiSW ponad 2500, indeksie Hirscha = 15 i liczbie cytowań ponad 640. Dr Mikołajczyk zaprezentowała wyniki badań w ramach 30 prezentacji posterowych, wygłosiła również 15 zagranicznych wykładów na zaproszenie. Dr Mikołajczyk aktywnie uczestniczy w projektach naukowych pełniąc rolę kierownika w ramach projektu NanoInformaTIX (Horyzont 2020), PRELUDIUM (NCN) oraz jako wykonawcy projektów DIAGONAL, RiskGONE, NanoSolveIT (Horyzont 2020), NOUVEAU (Horyzont Europa), 7. Program Ramowy (NanoPuzzle, NanoBRIDGES), FNP, NCN (OPUS, SONATA). Współpracuje z ponad 70 instytucjami z całego Świata. Jest również laureatką krajowych i międzynarodowych nagród i wyróżnień, m. in. laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców, Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) dla Młodych Uczonych, nagrody Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Polski Akademii Nauk (oddział w Gdańsku).

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
14:00–17:00

Arena Projektów Przyszłości II

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych, społecznych oraz atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i samorządów m.in. w kontekście nowatorskich inwestycji infrastrukturalnej czy nieszablonowej działalności B+R.

 

Udział wezmą:

 

Dr Alicja Mikołajczyk, Ekspert w zakresie komputerowego projektowania zaawansowanych materiałów, Współwłaściciel QSAR Lab Sp. z o.o.
,,Metody komputerowe w procesie bezpiecznego projektowania zaawansowanych materiałów”
Dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH, Prodziekan ds. nauki i współpracy Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie
„Hybrydowy system cyber-fizyczny umożliwiający zintegrowane zarządzanie technologią stalowniczą”
Dr inż. Lucyna Bilińska, Adiunkt, Politechnika Łódzka, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego, Zakład Włókienniczy Biliński Sp. j.
,,Z laboratorium do przemysłu, czyli jak zimna plazma pomaga budować zrównoważony rozwój”
Dr inż. Adam Tatarek, Kierownik Zakładu, Kierownik ds. Badań i Rozwoju, FAM Sp. z o.o.
„Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych technologii przygotowania powierzchni w procesie cynkowania ogniowego.
Realizacja projektu badawczo-rozwojowego w FAM Sp. z o.o.”
Sylwester Pawęta, Właściciel, TRADIX Sylwester Pawęta
,,Mięsa Dojrzewające - Atmosfera Tworzy Produkt”
Dr hab. inż. Agnieszka Ławrynowicz, prof. PP, Adiunkt, Politechnika Poznańska
„Technologie sztucznej inteligencji do rekomendowania zamienników składników przepisów kulinarnych”
Łukasz Dudkiewicz, MBA, Dyrektor Operacyjny, Schraner Polska Sp. z o.o.
,,Kuźnia przyszłości – innowacyjne i energooszczędne technologie kucia matrycowego, na przykładzie Kuźni
Schraner Polska”
Dr inż. Adam Masłoń, Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
"Nowoczesny recykling i przetwarzanie odpadów powstających w oczyszczalni ścieków"
Jakub Broniszewski, Kierownik i Główny Inżynier w dziale Advanced Design Tools, GE Aviation; Przemysław Mycek, Kierownik działu
Advanced Design Tools i kierownik techniczny projektu “TOOLS”, GE Aviation;
„Future of Flight. Czyli o tym jak wysokie technologie w lotnictwie pomagają w dążeniu do neutralności klimatycznej”
Adam Pawluk, Dyrektor Zakładu w Łowiczu, ZPOW Agros Nova
„Opracowanie nowej odmiany pomidora gruntowego dedykowanego dla przetwórstwa oraz ulepszonej technologii jego uprawy w celu
uzyskania wysokiej jakości, powtarzalnej i wydajnej produkcji w polskich warunkach klimatycznych”
Dr Piotr Milczarski, Uniwersytet Łódzki
„Citizen Games - Poważne gry pomocą w rozwiązywaniu problemów społecznych”
Izabella Woźnicka, Adwokat, Wspólnik, WP LAW KANCELARIA PRAWNA WOŹNICCY & PARTNERS Sp. J.
„Różowa rewolucja, czyli tak naprawdę czyja? O tym jak zmieniło się postrzeganie kobiet w biznesie”
Sławomir Wiśniewski, Kierownik projektu, Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
„Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”
Dariusz Staszewski, Prezes, R3 Polska Sp. z o.o.
„A gdyby tak… obudzić się w mieście przyszłości? Idea smart city realizowana przez szczecińską firmę R3”
Mgr Jędrzej Danilewicz, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, Uniwersytet Zielonogórski
,,Mój projekt - moja własność - moja przyszłość”