speaker-photo

Dr Alicja Mikołajczyk

Ekspert w zakresie komputerowego projektowania zaawansowanych materiałów, Współwłaściciel QSAR Lab Sp z o.o.

Celem badań naukowych dr Mikołajczyk jest rozwój metod chemoinformatycznych (w tym metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji) wspierających proces bezpiecznego projektowania nowych i zaawansowanych materiałów (ang. Safe-and-sustainable by design). Dr Mikołajczyk od 2018 roku pełni funkcję adiunkta na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, a od roku 2019 wdraża wyniki badań jako współwłaściciel i starszym specjalistą B+R w firmie QSAR Lab. W latach 2014-2017 dr Mikołajczyk odbyła 8 długo i krótkoterminowych staży naukowych m. in., w North Dakota State University (USA), w Jackson State University (USA), oraz w YACHA TECH (Ekwador). Dr Mikołajczyk jest autorką 32 publikacji naukowych w wiodących czasopismach naukowych (m.in., Appl. Catal. B: Environ., Nanoscale, Chem. Mat.), o łącznej wartości współczynnika wpływu IF ponad 230, liczbie punktów MNiSW ponad 2500, indeksie Hirscha = 15 i liczbie cytowań ponad 640. Dr Mikołajczyk zaprezentowała wyniki badań w ramach 30 prezentacji posterowych, wygłosiła również 15 zagranicznych wykładów na zaproszenie. Dr Mikołajczyk aktywnie uczestniczy w projektach naukowych pełniąc rolę kierownika w ramach projektu NanoInformaTIX (Horyzont 2020), PRELUDIUM (NCN) oraz jako wykonawcy projektów DIAGONAL, RiskGONE, NanoSolveIT (Horyzont 2020), NOUVEAU (Horyzont Europa), 7. Program Ramowy (NanoPuzzle, NanoBRIDGES), FNP, NCN (OPUS, SONATA). Współpracuje z ponad 70 instytucjami z całego Świata. Jest również laureatką krajowych i międzynarodowych nagród i wyróżnień, m. in. laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców, Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) dla Młodych Uczonych, nagrody Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Polski Akademii Nauk (oddział w Gdańsku).

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju