speaker-photo

Damian Baran

Dyrektor Generalny, Centrum Inteligentnego Rozwoju, Prezes, Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju

Współzałożyciel i Dyrektor Generalny Centrum Inteligentnego Rozwoju 

Z wykształcenia politolog. Ukończył studia magisterskie o specjalizacji „Dziennikarstwo i komunikacja  społeczna” na Uniwersytecie Śląskim. Pracował jako dziennikarz, między innymi w największym dzienniku regionalnym w kraju, czyli „Dzienniku Zachodnim”. Od dekady zajmuje się współpracą z innowatorami w ramach promocji ich działalności B+R. Ma wieloletnie doświadczenie w efektywnej komunikacji i popularyzacji innowacyjnych projektów.  

Od 2016 r. zaangażowany w działalność w Centrum Inteligentnego Rozwoju. Jest jednym z  inicjatorów powstania kongresu  technologicznego Forum Inteligentnego Rozwoju, a także przyznawanych na wydarzeniu nagród. Zwolennik idei związanej z jak najszerszą promocją badań i innowacji w ramach mediów i wydarzeń ogólnopolskich. 

Jest również współzałożycielem i wiceprezesem pierwszej na polskim rynku agencji interaktywnej „R&D Promotion”, specjalizującej się głównie we współpracy z innowatorami z sektora nauki i biznesu 

Jeden z fundatorów Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju, powołanej do życia pod koniec 2021 r. Fundacja ma za zadanie wspierać innowatorów w komunikacji na linii nauka-biznes.  

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
13.50-14.50 28 września 2021 r

Badania podstawowe i kliniczne – nigdy tak ważne jak teraz dla inteligentnego rozwoju

Jak będzie wyglądała przyszłość ludzkości? Wielki wpływ na standard naszego życia społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa zdrowia ma praca i badania prowadzone przez naukowców – już na etapie podstawowym.
Naukowcy – szczególnie młodzi, rozpoczynający swoją karierę – potrzebują wsparcia na każdym etapie swych
badań - finansowego, administracyjnego, organizacyjnego, ale także wizerunkowego. W czasach globalizacji to umiejętność komunikacji ze społeczeństwem często przeważa o sukcesie realizowanego projektu. Jest to niezmiernie ważny, a jednak często pomijany aspekt w procesie prowadzenia badań.

16:30 - 17:30 8 Forum Inteligentnego Rozwoju

Innowacje muszą wyjść z cienia

Centrum Inteligentnego Rozwoju i Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju zapraszają na debatę poświęconą misji i celom 8. Forum Inteligentnego Rozwoju, a także każdej z poprzednich edycji. W ramach panelu nastąpi oficjalne przywitanie uczestników 8. FIR, a następnie podejmiemy dyskusję na temat korzyści płynących z promocji badań i innowacji wśród społeczeństwa. Misją Forum Inteligentnego Rozwoju i Centrum Inteligentnego Rozwoju jest popularyzacja innowacji, a celem - rozwijanie sieci współpracy między nauką a gospodarką i społeczeństwem, umożliwiające efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału naukowców, przedsiębiorców i instytucji samorządowych na rzecz inteligentnego rozwoju. Debata skoncentruje się na korzyściach wynikających z popularyzacji przez innowatorów przedsięwzięć. Co zyskać mogą decydenci innowacji dzięki popularyzacji wyników ich działań? Jaki wpływ na gospodarkę przyszłości ma promocja badań? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci z dziedziny promocji i popularyzacji badań i innowacji.

 

Udział w debacie wezmą:

 

Michał Chomczyk, Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Strategicznego, NCBR
Dr inż. Maciej Gliniak, prof. URK, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Damian Baran, Prezes Zarządu, Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju, Dyrektor Generalny, Centrum Inteligentnego Rozwoju
Marta Pomietlorz-Loska, Dyrektor, Forum Inteligentnego Rozwoju
Dr hab. Katarzyna Sanak-Kosmowska, prof. UEK, Dyrektorka Programu KSB MBA, Clark Master, Krakowska Szkoła Biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr Jacek Stańdo, prof. Uczelni, Politechnika Łódzka
Izabela Zygmunt, Specjalistka ds. Semestru Europejskiego i Europejskiego Zielonego Ładu, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

 

Moderator:

 

Rafał Kunaszyk, W-ce Prezes Zarządu, Eurokreator T&C sp. z o. o.