speaker-photo

Sławomir Wieczorek

Właściciel, S-Instal Sławomir Wieczorek; Ekspert, Jednostka Budżetowa Energetyka Uniejów

Ukończył studia inżynierskie na kierunku Automatyka i Robotyka oraz magisterskie na kierunki Elektrotechnika na wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.
Na co dzień związany z Jednostką Budżetową Gminy Uniejów Energetyka Uniejów. W swojej pracy zajmuje się dozorem nad eksploatacją jednostki wysokosprawnej kogeneracji oraz sieci dystrybucyjnej należącej do Energetyki Uniejów. Ponadto projektant i kierownik robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Prezentacje moich tematów na tegorocznym Forum Inteligentnego Rozwoju
17:10–17:30

Power speech: Dywersyfikacja źródeł energii sposobem uniezależnienia Gminy od negatywnego wpływu czynników zewnętrznych

Samorząd Miasta i Gminy Uniejów od dwóch dekad kładzie nacisk na wykorzystanie miejscowego bogactwa, jakim są uniejowskie wody geotermalne. W tym celu podejmowany jest szereg działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności gminy w oparciu o jej największe bogactwo. W 2015 roku w Uniejowie powstała nowatorska hybrydowa elektrociepłownia pracująca w układzie skojarzonym: produkująca prąd i ciepło w oparciu o biomasę i źródła geotermalne. Gmina eksponuje tym samym rozwój energetyki niekonwencjonalnej jako nieodłącznego elementu strategii rozwoju. Z prezentacji będzie można dowiedzieć się, jakimi źródłami energii elektrycznej i cieplnej dysponują podmioty powiązane z gminą Uniejów oraz jakie są dalsze możliwości dywersyfikacji źródeł energii jako sposobu na rozwój lokalny.

 

Udział weźmie:

 

Mgr inż. Sławomir Wieczorek, Właściciel, S-Instal Sławomir Wieczorek; Ekspert, Jednostka Budżetowa Energetyka Uniejów