speaker-photo

Agnieszka Wadowska

Kierownik Zespołu ds. realizacji projektu SPIN-Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców, Departament Rozwoju Regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców, Departament Rozwoju Regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Kierownik Zespołu ds. realizacji projektu SPIN-Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców. Projekt jest realizowany przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z 8 Centrami Transferu Wiedzy, działającymi przy: Uniwersytecie Jagiellońskim - Małopolskie Centrum Biotechnologii, Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie - Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ w Miękini, Politechnice Krakowskiej – Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego, Fundacji Polish Heritage, Towarzystwie Geosynoptyków GEOS, Fundacji Progress and Business, Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Celem projektu jest wspieranie przedsiębiorców z Małopolski w innowacjach, a także transfer wiedzy pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesem. SPIN to przykład dobrze działającej współpracy samorządu, nauki i biznesu.

Pracownik samorządowy od ponad 10 lat, posiadający doświadczenie przy wdrażaniu i realizacji projektów współfinansowanych z UE. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Szkołę Profesjonalnego Coachingu w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, a także Program Mentoringowo-Superwizyjny „Rozwijanie skrzydeł” oraz kursy i warsztaty m.in. z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania RTZ I w Pracowni Racjonalnej Terapii Zachowania, Seminarium dla Liderów i Menedżerów z Przywództwa w perspektywie emocji, relacji grup i systemów we Wszechnicy UJ.