speaker-photo

Dr hab. inż. Agnieszka Ławrynowicz

Profesor ucz., Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Agnieszka Ławrynowicz jest profesorem na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Prowadzi badania w zakresie metod sztucznej inteligencji, w tym inżynierii wiedzy, ekstrakcji informacji, przetwarzania języka naturalnego i zastosowań w obszarach zdrowia, technologii żywienia, systemów rekomendacji i innych. Kierownik i uczestnik wielu interdyscyplinarnych projektów, w tym e-LICO (FP7), TAILOR (H2020), LeoLOD (FNP), ARISTOTELS (NCN), TAISTI (Norway Grants & NCBiR) oraz prac zleconych B+R z przemysłu. Była stypendystką UE Marie-Curie na Uniwersytecie w Ulsterze. Uczestniczyła w stażach zagranicznych i wizytach studyjnych, m.in. na Uniwersytecie Stanforda, Politechnice Madryckiej, Jozef Stefan Institute. Laureatka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz mentorka nagradzanych w konkursach podopiecznych.  Członkini komitetów programowych czołowych konferencji z zakresu sztucznej inteligencji i Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji.