speaker-photo

Dr inż. Aleksander Polit

ABB E-Mobility Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego. W dalszym etapie kariery pracował w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2012 dołączył do Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB w roli pracownika naukowo-badawczego. Od kilku lat jest także liderem projektów R&D. Od 2022 roku kieruje zespołem zajmującym się z rozwojem ładowarek do elektrycznych pojazdów użytkowych w ABB E-Mobility.

W swojej pracy naukowej wiodącą tematyką była nanotechnologia, inżynieria materiałowa i magnetyzm cienkich warstw. Dorobek naukowy z tego okresu udokumentowany współautorstwem licznych publikacji z listy filadelfijskiej i udziałem w konferencjach naukowych. W działalności naukowo-badawczej w ABB związany był przede wszystkim z szeroko pojętą tematyką magnetyzmu w energoelektronice. W ostatnich latach skupił się na rozwoju infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.