speaker-photo

Oliwia Czarnocka

Rzecznik patentowy, szef zespołu mechaniki, elektroniki, ICT, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi

Specjalizuje się w sprawach z dziedziny elektroniki i informatyki. Bierze udział w dokonywaniu międzynarodowych i europejskich zgłoszeń patentowych. Posiada uprawnienia do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Przygotowuje opinie w sprawach dotyczących patentów i przeprowadza badania.

Autorka wielu publikacji z dziedziny prawa własności przemysłowej w prasie krajowej i zagranicznej.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla przedsiębiorców obejmujących tematykę ochrony wynalazków ze szczególnym uwzględnieniem wynalazków mechanicznych, elektronicznych oraz ICT.