speaker-photo

Prof. Michał Kaczmarczyk

Rektor, Wyższa Szkoła Humanitas

Doktor habilitowany nauk społecznych, profesor w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wyższej Szkoły Humanitas i rektor tej uczelni (od 2014 roku). Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Politolog o szerokich zainteresowaniach naukowych (public relations, marketing, problemy współczesnej edukacji, zarządzanie jakością, prawo konstytucyjne). W latach 2012-2014 ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (członek komisji przyznającej stypendia dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe). Członek Zarządu Fundacji "Humanitas", zajmującej się działalnością w dziedzinie edukacji i szkolnictwa wyższego. Od 2006 roku właściciel prywatnej firmy działającej w branży szkoleniowo-marketingowej. Autor 18 monografii naukowych, podręczników akademickich i słowników, w tym publikacji poświęconych public relations i marketingowi. Jego dorobek obejmuje ponad 70 artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych. Publikował m.in. na łamach „Współczesnego Zarządzania”, „Studiów Medioznawczych”, „Roczników Administracji i Prawa”, „Zeszytów Prasoznawczych” i „Problemów Komunikacji Społecznej”. Współtwórca strategii marketingowych i komunikacyjnych firm, instytucji publicznych, produktów i usług. W latach 2004-2017 czynny zawodowo rzecznik prasowy i szef działu marketingu organizacji działających w branży eventowej i edukacyjnej. Jest również praktykiem w wymiarze sprawiedliwości. Jako sędzia społeczny – ławnik orzeka w wydziale karnym Sądu Okręgowego w Katowicach. Prowadzi działalność ekspercką na rzecz mediów, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. W 2015 roku otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.